Pregled stranica

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`