Vēstījums no Medžugorjes, 2008.g. 2. Februāris - Dievmātes vēstījums Mirjamai


 

Vēstījums no Medžugorjes, 2008.g. 2. Februāris [O] - Dievmātes vēstījums Mirjamai

Dievmātes vēstījums Mirjamai 2008.gada 2.februārī, dienā, kad Dievmāte kopā ar Mirjamu lūdzas par tiem, kuri nepazīst Dieva mīlestību.
Mīļie bērni! Es esmu ar jums. Es sapulcinu jūs kā māte, jo vēlos atbrīvot jūsu sirdis no tā, ko tajās redzu. Pieņemiet Mana Dēla mīlestību un atbrīvojiet savas sirdis no bailēm, sāpēm, ciešanām un vilšanās. Es izvēlējos īpaši jūs, lai jūs būtu Mana Dēla mīlestības Gaisma. Pateicos jums!
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`