Message, Ottubru 2, 2009 - Messagg moghti minn Sidtna Marija permezz ta' Mirjana Dragicevic Soldo


 

Message, Ottubru 2, 2009 [O] - Messagg moghti minn Sidtna Marija permezz ta' Mirjana Dragicevic Soldo

Gheziez uliedi! Waqt li nhares lejkom, qalbi tieqaf bl-ugigh. Fejn sejrien uliedi? Gheriqtu tant fil-fond fi dnubietkom li ma tistghux tieqfu lilkom infuskom? Tiggustifikaw lilkom infuskom bid-dnub u tghixu skontu. Inzlu gharkubtejkom taht is-salib u harsu lejn Ibni. Hu rebah lid-dnub u miet sabiex intom uliedi, tistghu tghixu. Halluni nghinkom ma tmutux izda tghixu ma' Ibni ghal dejjem. Grazzi.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`