Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Malti) - letters G-J

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
4 / 4 Gabu   4 / 4 Gdid   2 / 2 Gdida
1 / 1 Gebel   1 / 1 Genbkom   1 / 1 Generozita
1 / 1 Generuza   11 / 7 Gesu   2 / 2 Gewwa
1 / 1 Ggeddidilkom   1 / 1 Ghad   1 / 1 Ghadhom
1 / 1 Ghadx   1 / 1 Ghajn   1 / 1 Ghajnejha
1 / 1 Ghajnejkom   2 / 1 Ghajnejn   2 / 1 Ghajnuna
24 / 18 Ghal   8 / 8 Ghaldaqstant   3 / 2 Ghalhekk
2 / 2 Ghaliex   1 / 1 Ghalih   3 / 3 Ghaliha
1 / 1 Ghalihom   1 / 1 Ghalija   8 / 7 Ghalikom
21 / 17 Ghall   1 / 1 Ghamlu   1 / 1 Ghand
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Ghandha   2 / 2 Ghandhom   1 / 1 Ghandhomx
4 / 1 Ghandi   2 / 2 Ghandkom   1 / 1 Ghandkomx
1 / 1 Ghanijiet   3 / 3 Ghaqda   1 / 1 Ghar
2 / 2 Gharkubtejkom   9 / 7 Ghas   3 / 3 Ghat
10 / 9 Ghax   3 / 3 Ghazel   1 / 1 Ghemil
1 / 1 Gherf   1 / 1 Gheriqtu   48 / 45 Gheziez
1 / 1 Ghixien   2 / 2 Gholi   1 / 1 Gholja
1 / 1 Gibu   1 / 1 Gid   2 / 2 Gideb
1 / 1 Giebu   3 / 3 Gisimkom   1 / 1 Glorja
74 / 74 Grazzi   11 / 10 Grazzja   1 / 1 Grazzji
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Griehi   1 / 1 Gudizzju   6 / 6 Għad
2 / 2 Għadhom   1 / 1 Għadkom   1 / 1 Għajxien
15 / 8 Għal   7 / 7 Għaldaqstant   5 / 5 Għalhekk
6 / 6 Għaliex   2 / 2 Għalihom   4 / 4 Għalija
12 / 7 Għalikom   1 / 1 Għalkemm   19 / 15 Għall
1 / 1 Għamilkom   1 / 1 Għamlu   1 / 1 Għan
1 / 1 Għandek   1 / 1 Għandhiex   1 / 1 Għandhom
2 / 2 Għandi   4 / 4 Għandkom   1 / 1 Għandkomx
6 / 5 Għaqda   6 / 6 Għar   2 / 2 Għarfux
13 / 12 Għas   4 / 3 Għat   5 / 5 Għax
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Għażilhom   1 / 1 Għażiż   36 / 35 Għeżież
1 / 1 Għidt   1 / 1 Għidtu   1 / 1 Għinuni
2 / 2 Għixu   2 / 2 Għoli   1 / 1 Habb
2 / 2 Hafna   12 / 10 Hajja   1 / 1 Hajjithom
4 / 3 Hajjitkom   2 / 2 Hajr   1 / 1 Halaqkom
22 / 18 Halli   3 / 3 Hallieq   1 / 1 Halluni
1 / 1 Hanina   1 / 1 Harsa   1 / 1 Harset
3 / 3 Harsu   11 / 11 Hawn   2 / 2 Hazen
1 / 1 Hazina   1 / 1 Hejju   5 / 5 Hekk
6 / 6 Hemm   2 / 2 Hemmx   10 / 9 Hena
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Hfirt   15 / 12 Hi   5 / 5 Hija
1 / 1 Hijiex   1 / 1 Hin   2 / 1 Hlejqa
1 / 1 Hlewwa   2 / 2 Hniena   3 / 3 Hobbu
1 / 1 Htiega   1 / 1 Htija*   36 / 26 Hu
1 / 1 Huha   2 / 1 Hukom   5 / 5 Huma
8 / 8 Huwa   2 / 1 Huwiex   1 / 1 Hziena
1 / 1 Ibati   1 / 1 Ibdew   1 / 1 Iben
1 / 1 Iberikkom   1 / 1 Ibieghedukom   1 / 1 Ibnek
81 / 46 Ibni   1 / 1 Ibqgħu   3 / 3 Ic
19 / 16 Id   1 / 1 Iddawwluha   1 / 1 Iddeciedu
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Iddispjacikom   1 / 1 Idejha   1 / 1 Idejja
3 / 2 Idejn   1 / 1 Iebes   2 / 2 Iebsa
2 / 2 Ieqfu   3 / 3 Ifirhu   1 / 1 Ifittex
3 / 3 Iftħu   1 / 1 Iggeddu   1 / 1 Ighinukom
1 / 1 Ihobbu   1 / 1 Iilum   1 / 1 Ikbar
1 / 1 Ikbru   1 / 1 Ikkonvertu   1 / 1 Ikollha
2 / 2 Ikollkom   20 / 16 Iktar   13 / 13 Ikun
13 / 12 Ikunu   96 / 53 Il   1 / 1 Ili
1 / 1 Ilissnu   15 / 14 Ilkoll   31 / 31 Illum
1 / 1 Ilwien   1 / 1 Imdawwra   35 / 20 Imhabba
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 2 Imhabbti   2 / 2 Imhabbtu   1 / 1 Imma
2 / 2 Immakulata   1 / 1 Immexikom   1 / 1 Immexxiha
8 / 8 Immexxikom   1 / 1 Imnaddfa   1 / 1 Imperfezzjonijiet
4 / 4 Importanti   1 / 1 Imtaqqla   1 / 1 Imwegga
1 / 1 Imwiegħed   1 / 1 Imxejt   3 / 3 Imxu
34 / 17 Imħabba   2 / 2 Imħabbtu   1 / 1 Imħallef
2 / 2 In   4 / 4 Inberikkom   1 / 1 Indawwal
1 / 1 Indawwalhom   1 / 1 Indirizzatha   1 / 1 Individwalment
1 / 1 Individwi   1 / 1 Infakkarkom   1 / 1 Infetħu
1 / 1 Infinita   1 / 1 Inftaħtu   1 / 1 Infushom
 
Count Word   Count Word   Count Word
11 / 10 Infuskom   1 / 1 Ingibilkom   1 / 1 Ingibkom
1 / 1 Ingustizzja   1 / 1 Inhares   2 / 2 Inheggigkom
1 / 1 Inhobbkom   1 / 1 Inhu   3 / 3 Iniex
1 / 1 Injoranza   1 / 1 Inkuraġġiment   1 / 1 Innifsu
1 / 1 Inqas   1 / 1 Inqieghed   1 / 1 Insalvakom
17 / 16 Insejhilkom   14 / 12 Insejħilkom   4 / 4 Intenzjonijiet
1 / 1 Intercessjoni   1 / 1 Interċessjoni   2 / 2 Intkom
52 / 36 Intom   7 / 6 Intomx   1 / 1 Inwissikom
1 / 1 Inzlu   2 / 2 Inċentiv   2 / 2 Inġibilkom
3 / 3 Inħares   1 / 1 Inħeġġiġkom   1 / 1 Inħobbkom
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Ipoġġi   1 / 1 Ippermettuli   1 / 1 Ipperseveraw
1 / 1 Ipprotegu   1 / 1 Ippurifikata   1 / 1 Iqarrbukom
2 / 2 Ir   1 / 1 Iridu   1 / 1 Irriflettu
1 / 1 Irringrazzjathom   2 / 2 Irxoxt   22 / 18 Is
1 / 1 Isbah   1 / 1 Isbaħ   1 / 1 Isbuħija
1 / 1 Isegwukom   1 / 1 Isejhilkom   1 / 1 Isejħilkom
5 / 4 Isem   1 / 1 Iseħħ   1 / 1 Isiktilkom
2 / 2 Isir   1 / 1 Ismu   10 / 9 Ispirtu
3 / 3 Issa   1 / 1 Issejħilkom   1 / 1 Issibu
1 / 1 Issir   7 / 6 Issiru   3 / 3 Istess
 
Count Word   Count Word   Count Word
29 / 26 It   1 / 1 Itilghu   1 / 1 Itilqu
33 / 18 Itolbu   3 / 3 Iva   1 / 1 Iwarrad
2 / 2 Iwettaq   1 / 1 Ix   1 / 1 Ixbiha
4 / 4 Ixhdu   1 / 1 Ixxenqu   17 / 16 Iz
6 / 6   1 / 1 Izbalji   1 / 1 Iżball
8 / 8 Izda   8 / 7 Iżda   1 / 1 Izjed
1 / 1 Iċċedux   1 / 1 Iċħdu   1 / 1 Iġibu
1 / 1 Iħobbkom   1 / 1 J   2 / 2 J'alla
2 / 1 Jaf   1 / 1 Jafkom   1 / 1 Jafu
1 / 1 Jafuhiex   1 / 1 Jafuhx   1 / 1 Jafux
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Jaghlaqkom   2 / 2 Jaghmel   3 / 3 Jaghti
4 / 4 Jaghtikom   1 / 1 Jagħti   2 / 2 Jagħtikom
1 / 1 Jahfer   1 / 1 Jahkimkom   4 / 2 Jakov
26 / 19 Jalla   1 / 1 Jaqa   1 / 1 Jaraw
1 / 1 Jarawha   1 / 1 Jattakkawkom   2 / 2 Jaħsbu
1 / 1 Jbiegħdkom   1 / 1 Jbiegħedkom   1 / 1 Jdumu
5 / 4 Jekk   2 / 2 Jeqred   1 / 1 Jeqridha
2 / 2 Jerga   1 / 1 Jesprimi   3 / 2 Jew
1 / 1 Jeżisti   1 / 1 Jfittxuh   1 / 1 Jfittxuha
1 / 1 Jgeddidkom   1 / 1 Jghaddi   1 / 1 Jghaddu
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Jghinkom   2 / 2 Jghinukom   3 / 3 Jgħaddi
1 / 1 Jgħarfu   1 / 1 Jgħinkom   1 / 1 Jgħinukom
1 / 1 Jgħixu   1 / 1 Jhobbkom   1 / 1 Jhobbu
1 / 1 Jhobbuhx   1 / 1 Jhossux   2 / 2 Jibda
1 / 1 Jibdel   1 / 1 Jibdew   2 / 2 Jibghatni
2 / 2 Jibqghu   1 / 1 Jidhru   19 / 16 Jien
47 / 31 Jiena   1 / 1 Jiffurmakom   2 / 2 Jifhmu
2 / 1 Jifhmux   1 / 1 Jiftħilkom   1 / 1 Jiftħu
2 / 2 Jigi   1 / 1 Jikbru   1 / 1 Jikkonvertu
2 / 2 Jilqghu   2 / 2 Jilqgħu   1 / 1 Jimirħu
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Jimla   3 / 2 Jimxu   1 / 1 Jinsab
1 / 1 Jinsabu   1 / 1 Jintbagħtulhom   1 / 1 Jintilfux
2 / 2 Jippermettili   1 / 1 Jipprotegikom   1 / 1 Jirrapreżentaw
1 / 1 Jirreferi   1 / 1 Jirrifjutax   1 / 1 Jirrivelalkom
1 / 1 Jirxuxtaw   1 / 1 Jisghtu   1 / 1 Jisimgħu
1 / 1 Jiskopri   1 / 1 Jiskopruh   1 / 1 Jissaggrifikaw
1 / 1 Jisseparawkom   3 / 3 Jista   1 / 1 Jistenbah
3 / 1 Jistenna   1 / 1 Jistennikom   1 / 1 Jistghu
3 / 3 Jistgħu   1 / 1 Jistgħux   1 / 1 Jistħoqqli
1 / 1 Jittrasformakom   3 / 3 Jitwieled   1 / 1 Jixhdu
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Jixtieq   1 / 1 Jixtieqha   1 / 1 Jixtiequ
1 / 1 Jixxennaq   1 / 1 Jiżvijakom   1 / 1 Jiġifieri
1 / 1 Jkecci   1 / 1 Jkollu   4 / 4 Jkun
5 / 5 Jkunu   1 / 1 Jkunux   4 / 4 Jmexxikom
3 / 3 Jmexxukom   1 / 1 Jnehhilkom   1 / 1 Joffendi
1 / 1 Joghgbu   1 / 1 Johrog   1 / 1 Jorqodx
1 / 1 Joħroġ   1 / 1 Jpoġġi   1 / 1 Jpoġġu
1 / 1 Jqarribkom   1 / 1 Jqum   2 / 2 Jrid
1 / 1 Jridu   1 / 1 Jridux   1 / 1 Jridx
1 / 1 Jsaltan   1 / 1 Jsaqsi   1 / 1 Jsejħulu
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Jtaqqalkom   1 / 1 Jtellifkom   1 / 1 Jterrqu
4 / 4 Jum   1 / 1 Jwassalkom   1 / 1 Jħaddankom
1 / 1 Jħallikomx   1 / 1 Jħoss   1 / 1 Jħossuhom

This list was generated from all the Medjugorje messages from
Gunju 2, 2008  till the latest message of Novembru 2, 2011

For God to live in your hearts, you must love.

`