Boodschap, 9 mei 1985


 

Boodschap, 9 mei 1985 [O]

Lieve kinderen, jullie weten niet hoeveel genaden de Heer bereid is te geven. Jullie willen niet in beweging komen in deze dagen waarin de H.Geest op een bijzonder wijze werkt. Jullie hart is op de aardse goederen gericht die jullie voortdurend bezighouden. Bekeer je harten tot het gebed en verlang naar de uitstorting van de H.Geest, want God trekt jullie in deze dagen, waarin Satan aan het werk is, naar zich toe.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`