Boodschap, 30 mei 1985


 

Boodschap, 30 mei 1985 [O]

Ik nodig jullie opnieuw uit met je hart te bidden. Lieve kinderen, moge het gebed jullie dagelijks brood worden, vooral nu het werk op het veld jullie zo in beslag neemt dat jullie niet uit het diepst van je hart kunnen bidden. Bid en jullie zullen alle vermoeidheid te boven komen. Het gebed zal voor jullie vreugde en rust zijn.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`