Boodschap, 15 mei 1986


 

Boodschap, 15 mei 1986 [O]

Vandaag nodig Ik jullie uit om mij je hart aan te bieden, opdat Ik het kan bekeren en gelijkvormig kan maken aan het mijne. Jullie vragen je af, lieve kinderen, waarom jullie niet aan mijn verzoeken kunnen voldoen. Jullie kunnen dat niet, omdat jullie mij je hart niet hebben toevertrouwd om het door mij te laten veranderen. Jullie zeggen het wel, maar je doet het niet. Doe dus alles wat Ik jullie zeg en Ik zal met jullie zijn.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`