Dirk Grothues - Medjugorje Website Updates

Dirk Grothues


2005

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`