najčastejšie slová v posolstvách Panny Marie z Medžugoria (Slovenčina)

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3074 / 709 A   1988 / 660 Sa   1952 / 694 Vás
1833 / 745 Deti   1666 / 707 Ste   1598 / 628 Aby
1564 / 732 Vám   1134 / 715 Moje   952 / 738 Drahé
920 / 643 Že   864 / 476 V   768 / 719 Ďakujem
683 / 426 S   627 / 362 Je   609 / 388 Som
580 / 564 Prijali   577 / 557 Pozvanie   537 / 336 K
534 / 421 Pozývam   523 / 354 Na   502 / 301 Modlite
448 / 279 Milé   437 / 304 Za   415 / 375 Dnes
400 / 314 Preto   378 / 290 Vo   375 / 301 Vami
339 / 177 Syna   325 / 173 Môjho   321 / 238 Pre
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
318 / 271 Aj   309 / 175 Lásky   282 / 198 Ako
276 / 224 Všetkých   275 / 212 Z   273 / 199 Vy
267 / 236 Pokoja   261 / 165 To   258 / 201 Boh
255 / 197 Si   253 / 195 Chcem   244 / 150 Ktorí
238 / 185 Čo   232 / 151 Lásku   230 / 186 Vaše
221 / 138 Pokoj   217 / 167 Láskou   216 / 173 Ktoré
215 / 162 Pretože   213 / 175 Ja   213 / 181 Modlitbe
206 / 165 Boha   198 / 191 Posolstvo   198 / 127 Môj
194 / 153 Ale   191 / 144 Srdcia   189 / 155 Bohu
188 / 161 Svoje   183 / 143 Od   183 / 163 Tak
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
181 / 150 Keď   181 / 114 Syn   180 / 148 Nech
173 / 137 Mi   172 / 122 Jeho   172 / 124 Ho
172 / 172 Panny   172 / 135 Ktorý   168 / 168 Mirjane
168 / 168 Márie   166 / 140 Do   163 / 130 Srdce
160 / 160 Kráľovnej   158 / 128 I   157 / 118 Budete
155 / 128 Život   148 / 118 Všetko   143 / 111 O
141 / 123 Boli   137 / 105 On   136 / 95 Láska
132 / 116 Vašich   130 / 116 Modlitby   129 / 101 Synovi
123 / 105 Láske   123 / 93   121 / 95 Môjmu
121 / 108 Svojím   120 / 94 Ich   118 / 100 Čas
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
117 / 99 Bude   116 / 100 Matka   114 / 94 Nie
113 / 91 Skrze   113 / 98 Radosť   111 / 103 Tomto
106 / 94 Modlitba   106 / 97 Len   106 / 96 Svojich
105 / 98 Milosti   105 / 87 Srdcom   103 / 93 Srdciach
103 / 85 Deň   102 / 85 Chce   101 / 86 Viac
100 / 81 Po   100 / 71 Posolstvá   99 / 86 Bez
95 / 81 Každý   94 / 79 Prosím   94 / 68 Mojej
93 / 61 Vždy   93 / 75 Buďte   93 / 87 Váš
91 / 74 Tých   91 / 58 Apoštoli   90 / 84 Každého
89 / 78 Radosťou   87 / 75 Ma   87 / 79 Tento
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
86 / 80 Vaša   85 / 59   85 / 83 Znovu
84 / 74 Života   84 / 70 Cestu   84 / 74 Všetky
83 / 76 Modlitbou   83 / 72 Byť   83 / 76 Ježiša
81 / 77 Milujem   81 / 78 Modlitbu   80 / 76 Žehnám
79 / 64 Ktorá   79 / 78 Prostredníctvom   79 / 72 Dáva
77 / 69 Iba   77 / 72 So   77 / 73 Svojho
76 / 70 Spôsobom   76 / 73 Čase   76 / 76 Prihováram
75 / 67 Lebo   75 / 66 Potom   75 / 70 Božej
74 / 67 Tu   74 / 70 Modlili   74 / 70 Srdca
74 / 64 Srdci   73 / 68 Satan   72 / 60 Mohli
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
72 / 52 Otca   71 / 64 Ešte   70 / 68 Zvlášť
70 / 51 Milovať   68 / 65 Pred   66 / 56 Všetkým
66 / 56 Ju   65 / 62 Viesť   64 / 61 Svojom
64 / 59 Mňa   64 / 59 Otvorte   63 / 53 Želám
63 / 56 Všetci   62 / 57 Životom   62 / 55 Svätosti
62 / 51 Dávam   61 / 55 Radosti   61 / 56 Bohom
61 / 49 Ak   60 / 55 Ježišovi   60 / 40 Ani
59 / 55 Svojou   59 / 55 Živote   59 / 51 Mária
58 / 56 Božiu   58 / 56 Požehnaním   58 / 55 Pri
58 / 58 Pastierov   58 / 35 Slová   58 / 46 Viery
 

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 25. apríl 2021

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`