najčastejšie slová v posolstvách Panny Marie z Medžugoria (Slovenčina)

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3056 / 705 A   1979 / 656 Sa   1943 / 690 Vás
1825 / 741 Deti   1655 / 703 Ste   1589 / 624 Aby
1558 / 728 Vám   1129 / 711 Moje   948 / 734 Drahé
916 / 640 Že   860 / 473 V   764 / 715 Ďakujem
675 / 422 S   623 / 359 Je   605 / 386 Som
577 / 561 Prijali   574 / 554 Pozvanie   532 / 333 K
532 / 419 Pozývam   522 / 353 Na   501 / 300 Modlite
444 / 276 Milé   435 / 303 Za   412 / 372 Dnes
399 / 313 Preto   376 / 289 Vo   372 / 298 Vami
338 / 176 Syna   324 / 172 Môjho   321 / 238 Pre
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
315 / 269 Aj   309 / 175 Lásky   281 / 197 Ako
275 / 223 Všetkých   273 / 210 Z   272 / 198 Vy
266 / 235 Pokoja   259 / 164 To   257 / 200 Boh
255 / 197 Si   253 / 195 Chcem   244 / 150 Ktorí
237 / 184 Čo   232 / 151 Lásku   229 / 185 Vaše
219 / 136 Pokoj   215 / 166 Láskou   215 / 172 Ktoré
212 / 174 Ja   212 / 180 Modlitbe   211 / 159 Pretože
206 / 165 Boha   198 / 127 Môj   198 / 191 Posolstvo
193 / 152 Ale   190 / 143 Srdcia   189 / 155 Bohu
188 / 161 Svoje   183 / 143 Od   183 / 163 Tak
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
181 / 114 Syn   181 / 150 Keď   178 / 147 Nech
172 / 172 Panny   172 / 124 Ho   172 / 136 Mi
172 / 122 Jeho   171 / 134 Ktorý   168 / 168 Márie
167 / 167 Mirjane   163 / 137 Do   161 / 128 Srdce
160 / 160 Kráľovnej   156 / 126 I   156 / 117 Budete
155 / 128 Život   146 / 116 Všetko   142 / 110 O
140 / 122 Boli   137 / 105 On   136 / 95 Láska
131 / 115 Vašich   130 / 116 Modlitby   129 / 101 Synovi
123 / 93   122 / 104 Láske   121 / 95 Môjmu
121 / 108 Svojím   120 / 94 Ich   116 / 99 Čas
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
116 / 100 Matka   115 / 97 Bude   114 / 94 Nie
113 / 91 Skrze   112 / 97 Radosť   110 / 102 Tomto
106 / 96 Svojich   106 / 94 Modlitba   105 / 96 Len
105 / 87 Srdcom   103 / 85 Deň   103 / 97 Milosti
102 / 92 Srdciach   101 / 86 Viac   100 / 71 Posolstvá
100 / 81 Po   100 / 84 Chce   99 / 86 Bez
95 / 81 Každý   94 / 68 Mojej   93 / 61 Vždy
93 / 87 Váš   93 / 78 Prosím   91 / 73 Buďte
91 / 74 Tých   91 / 58 Apoštoli   90 / 84 Každého
89 / 78 Radosťou   87 / 75 Ma   85 / 83 Znovu
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
85 / 78 Tento   85 / 59   84 / 70 Cestu
84 / 74 Všetky   84 / 78 Vaša   84 / 74 Života
83 / 76 Ježiša   82 / 71 Byť   82 / 75 Modlitbou
81 / 77 Milujem   81 / 78 Modlitbu   80 / 76 Žehnám
79 / 72 Dáva   79 / 64 Ktorá   79 / 78 Prostredníctvom
77 / 69 Iba   76 / 71 So   76 / 72 Svojho
75 / 72 Čase   75 / 70 Božej   75 / 66 Potom
75 / 69 Spôsobom   75 / 75 Prihováram   75 / 67 Lebo
74 / 70 Modlili   74 / 67 Tu   74 / 64 Srdci
73 / 69 Srdca   73 / 68 Satan   72 / 52 Otca
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
72 / 60 Mohli   71 / 64 Ešte   70 / 51 Milovať
70 / 68 Zvlášť   68 / 65 Pred   66 / 56 Všetkým
66 / 56 Ju   65 / 62 Viesť   64 / 59 Otvorte
64 / 61 Svojom   64 / 59 Mňa   63 / 53 Želám
63 / 56 Všetci   62 / 57 Životom   62 / 51 Dávam
61 / 56 Bohom   61 / 54 Svätosti   60 / 48 Ak
60 / 54 Radosti   60 / 55 Ježišovi   59 / 51 Mária
59 / 39 Ani   59 / 55 Svojou   58 / 56 Božiu
58 / 54 Živote   58 / 55 Pri   58 / 56 Požehnaním
58 / 35 Slová   58 / 46 Viery   58 / 58 Pastierov
 

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 25. január 2021

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`