Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3242 / 747 A   1669 / 665 Aby   1 / 1 Adorácii
1 / 1 Ahko   1 / 1 Ahuj   326 / 278 Aj
1 / 1 Ajte   66 / 53 Ak   6 / 6 Aká
4 / 4 Aké   1 / 1 Akéhokoľvek   3 / 3 Akí
286 / 202 Ako   1 / 1 Akoby   1 / 1 Akokoľvek
7 / 5 Akou   1 / 1 Akt   1 / 1 Aktívnejšia
1 / 1 Aktívni   1 / 1 Aktívnymi   2 / 2 Akú
6 / 6 Akujem   5 / 5 Aký   2 / 2 Akým
1 / 1 Ala   1 / 1 Alásku   196 / 155 Ale
15 / 15 Alebo   1 / 1 Alo   61 / 41 Ani
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Anjelmi   14 / 14 Áno   2 / 1 Apo
91 / 58 Apoštoli   36 / 32 Apoštolmi   15 / 12 Apoštolov
2 / 1 Apoštoli   2 / 1 Apoštolmi   1 / 1 Aramejskom
2 / 2 As   1 / 1 Ase   1 / 1 Aspoň
25 / 25 Avšak   21 / 19   1 / 1 Azúrové
1 / 1 Ba   2 / 2 Balzamom   1 / 1 Bát
1 / 1 Bdejte   1 / 1 Bdel   1 / 1 Bdelí
1 / 1 Bdení   2 / 2 Bdenia   1 / 1 Bdie
4 / 3 Bdiem   1 / 1 Beriem   1 / 1 Betlehemskou
106 / 90 Bez   1 / 1 Bezbožnosti   2 / 2 Bezhraničná
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Bezhranične   1 / 1 Bezhraničnej   1 / 1 Bezhraničnou
2 / 2 Bezhraničnú   1 / 1 Bežíte   1 / 1 Bezmocní
1 / 1 Beznádeje   2 / 2 Bezpečí   1 / 1 Bezpodmienečne
2 / 2 Bezpodmienečnú   1 / 1 Bezradní   1 / 1 Bezv
1 / 1 Bezvýchodisková   2 / 2 Bibliu   1 / 1 Biedou
1 / 1 Biedy   1 / 1 Bila   1 / 1 Blahobytu
1 / 1 Blaženosť   2 / 1 Blaženosti   1 / 1 Blíži
1 / 1 Blížime   1 / 1 Blížite   1 / 1 Blízki
20 / 18 Blízko   3 / 3 Blízkosť   6 / 6 Blízkosti
1 / 1 Blízkych   5 / 5 Blížneho   16 / 16 Blížnemu
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Blížnom   4 / 3 Blížnych   10 / 9 Blížnym
1 / 1 Blížnymi   2 / 2 Bližší   18 / 17 Bližšie
1 / 1 Bližším   1 / 1 Blúdení   1 / 1 Blúdenie
1 / 1 Blúdi   4 / 4 Blúdia   1 / 1 Blúdiac
1 / 1 Blúdiace   273 / 214 Boh   221 / 179 Boha
1 / 1 Bohaté   1 / 1 Bohato   1 / 1 Bohatší
1 / 1 Bohatšie   3 / 2 Bohatstvo   1 / 1 Bohatstvu
2 / 2 Bohočloveka   63 / 58 Bohom   1 / 1 Bohoslužby
200 / 165 Bohu   4 / 3 Boj   1 / 1 Boja
4 / 4 Boji   1 / 1 Bojíte   1 / 1 Bojovať
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
9 / 9 Bojuje   1 / 1 Bojujem   1 / 1 Bojujete
2 / 2 Bojujte   1 / 1 Bokom   51 / 45 Bol
49 / 46 Bola   33 / 22 Bolesť   1 / 1 Bolest
2 / 2 Bolesťami   24 / 16 Bolesti   3 / 3 Bolestiach
2 / 2 Bolestiam   1 / 1 Bolestiv   1 / 1 Bolestivé
1 / 1 Bolestná   1 / 1 Bolestné   1 / 1 Bolestne
1 / 1 Bolestnému   1 / 1 Bolestnú   1 / 1 Bolestný
7 / 5 Bolesťou   1 / 1 Bolesť   150 / 130 Boli
33 / 33 Bolo   1 / 1 Bože   76 / 71 Božej
10 / 10 Boží   26 / 25 Božia   17 / 17 Božích
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
41 / 35 Božie   17 / 16 Božieho   6 / 6 Božiemu
14 / 14 Božím   6 / 5 Božími   60 / 58 Božiu
8 / 8 Božom   11 / 11 Božou   2 / 2 Božské
1 / 1 Božského   2 / 2 Božskej   1 / 1 Božskému
1 / 1 Božiu   1 / 1 Božom   2 / 1 Bráne
3 / 3 Bráni   1 / 1 Brániť   5 / 5 Bránu
2 / 2 Brány   3 / 3 Brat   2 / 2 Brať
8 / 7 Brata   5 / 5 Bratia   3 / 3 Bratmi
5 / 5 Bratom   5 / 5 Bratov   2 / 2 Bratovi
2 / 2 Bratskej   4 / 3 Bu   1 / 1 Bud
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
122 / 104 Bude   47 / 38 Budem   3 / 2 Budeme
161 / 121 Budete   1 / 1 Buďme   1 / 1 Budovali
1 / 1 Budovať   104 / 85 Buďte   34 / 27 Budú
1 / 1 Budúce   18 / 17 Budúcnosť   13 / 10 Budúcnosti
1 / 1 Budujeme   1 / 1 Bůh   1 / 1 Búrka
1 / 1 Búrky   44 / 33 By   88 / 76 Byť
1 / 1 Být   2 / 2 Bytia   1 / 1 Bytím
1 / 1 Bytosť   1 / 1 Byť   1 / 1 C
7 / 5 Čaká   1 / 1 Čakajú   5 / 4 Čakám
1 / 1 Čakania   1 / 1 Čakanie   2 / 2 Čakať
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
121 / 103 Čas   80 / 77 Čase   4 / 4 Časoch
22 / 22 Časom   1 / 1 Časov   1 / 1 Časť
1 / 1 Časti   4 / 4 Často   2 / 2 Častokrát
2 / 2 Časťou   14 / 13 Času   4 / 4 Časy
2 / 2 Celá   3 / 3 Celé   13 / 13 Celého
5 / 5 Celej   2 / 2 Celému   14 / 14 Celkom
6 / 6 Celom   2 / 2 Celou   2 / 2 Celú
14 / 13 Celý   16 / 16 Celým   1 / 1 Celý
2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Centrom   1 / 1 Cenu
3 / 1 Čerpáte   1 / 1 Čerstvá   30 / 24 Cesta
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Cestami   62 / 58 Ceste   47 / 38 Cestou
85 / 71 Cestu   13 / 12 Cesty   55 / 53 Cez
1 / 1 Cezo   10 / 7 Či   4 / 3 Čias
1 / 1 Cieľ   6 / 6 Cieľom   3 / 3 Číha
16 / 16 Čím   1 / 1 Čin   2 / 2 Činí
1 / 1 Činím   1 / 1 Činov   1 / 1 Čiňte
19 / 15 Cirkev   8 / 7 Cirkvi   1 / 1 Cirkvou
2 / 2 Čistá   22 / 17 Čisté   2 / 2 Čistého
4 / 3 Čistej   1 / 1 Čistenie   3 / 3 Čistí
2 / 2 Čistota   2 / 2 Čistote   1 / 1 Čistotou
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Čistotu   2 / 2 Čistoty   3 / 2 Čistú
3 / 3 Čistých   10 / 10 Čistým   4 / 4 Čistými
1 / 1 Číta   10 / 10 Čítajte   1 / 1 Čítali
1 / 1 Čítaní   1 / 1 Čítania   2 / 2 Čítaním
1 / 1 Čítať   1 / 1 Citát   4 / 4 Cíti
1 / 1 Cítila   3 / 3 Cítili   7 / 7 Cítim
6 / 6 Cítite   1 / 1 Citlivejšou   1 / 1 Citlivých
5 / 5 Citmi   2 / 2 Citom   1 / 1 Cíťte
1 / 1 City   1 / 1 Člen   1 / 1 Členmi
3 / 3 Človek   11 / 10 Človeka   2 / 2 Človekom
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
10 / 10 Človeku   1 / 1 Cnos   1 / 1 Cnosti
240 / 187 Čo   1 / 1 Čoho   2 / 2 Čolo
15 / 11 Čolovi   2 / 2 Čom   3 / 3 Čomu
23 / 20 Čoraz   2 / 2 Čoskoro   1 / 1 Čas
1 / 1 Či   1 / 1 Čistotu      

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 25. marec 2024

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`