Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2864 / 675 A   1524 / 597 Aby   1 / 1 Adaj
1 / 1 Adorácii   1 / 1 Ahko   1 / 1 Ahuj
296 / 253 Aj   1 / 1 Ajn   1 / 1 Ajte
57 / 46 Ak   6 / 6 Aká   4 / 4 Aké
1 / 1 Akéhokoľvek   3 / 3 Akí   261 / 186 Ako
1 / 1 Akoby   1 / 1 Akokoľvek   7 / 5 Akou
1 / 1 Akt   1 / 1 Aktívnejšia   1 / 1 Aktívni
1 / 1 Aktívnymi   2 / 2 Akú   2 / 2 Akujem
5 / 5 Aký   1 / 1 Akým   1 / 1 Alásku
182 / 142 Ale   15 / 15 Alebo   2 / 1 Ami
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
55 / 35 Ani   2 / 2 Anjelmi   14 / 14 Áno
2 / 1 Apo   77 / 51 Apoštoli   33 / 29 Apoštolmi
15 / 12 Apoštolov   2 / 1 Apoštoli   2 / 1 Apoštolmi
1 / 1 As   1 / 1 Aspoň   25 / 25 Avšak
18 / 16   1 / 1 Azúrové   1 / 1 Ba
1 / 1 Balzamom   1 / 1 Bát   1 / 1 Bdejte
1 / 1 Bdelí   1 / 1 Bdení   1 / 1 Bdenia
1 / 1 Bdie   4 / 3 Bdiem   1 / 1 Beriem
1 / 1 Betlehemskou   94 / 81 Bez   1 / 1 Bezbožnosti
1 / 1 Bezhraničná   2 / 2 Bezhranične   1 / 1 Bezhraničnej
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bezhraničnou   2 / 2 Bezhraničnú   1 / 1 Bežíte
1 / 1 Bezmocní   1 / 1 Beznádeje   2 / 2 Bezpečí
1 / 1 Bezpodmienečne   2 / 2 Bezpodmienečnú   1 / 1 Bezradní
1 / 1 Bezv   1 / 1 Bezvýchodisková   2 / 2 Bibliu
1 / 1 Biedou   1 / 1 Biedy   1 / 1 Blahobytu
1 / 1 Blaženosť   2 / 1 Blaženosti   1 / 1 Blíži
1 / 1 Blížime   1 / 1 Blížite   1 / 1 Blízki
20 / 18 Blízko   1 / 1 Blízkosť   6 / 6 Blízkosti
1 / 1 Blízkych   5 / 5 Blížneho   14 / 14 Blížnemu
2 / 2 Blížnom   4 / 3 Blížnych   8 / 8 Blížnym
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Blížnymi   2 / 2 Bližší   18 / 17 Bližšie
1 / 1 Bližším   1 / 1 Blúdení   1 / 1 Blúdenie
1 / 1 Blúdi   4 / 4 Blúdia   1 / 1 Blúdiac
1 / 1 Blúdiace   2 / 1 Bo   244 / 191 Boh
199 / 158 Boha   1 / 1 Bohaté   1 / 1 Bohatší
1 / 1 Bohatšie   3 / 2 Bohatstvo   1 / 1 Bohatstvu
1 / 1 Bohočloveka   58 / 53 Bohom   1 / 1 Bohoslužby
180 / 148 Bohu   4 / 3 Boj   1 / 1 Boja
4 / 4 Boji   1 / 1 Bojíte   1 / 1 Bojovať
5 / 5 Bojuje   1 / 1 Bojujem   1 / 1 Bojujete
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Bojujte   1 / 1 Bokom   50 / 44 Bol
41 / 38 Bola   28 / 19 Bolesť   1 / 1 Bolest
1 / 1 Bolesťami   24 / 16 Bolesti   3 / 3 Bolestiach
2 / 2 Bolestiam   1 / 1 Bolestiv   1 / 1 Bolestná
1 / 1 Bolestne   1 / 1 Bolestnému   1 / 1 Bolestnú
1 / 1 Bolestný   7 / 5 Bolesťou   1 / 1 Bolesť
136 / 118 Boli   25 / 25 Bolo   1 / 1 Bože
72 / 67 Božej   9 / 9 Boží   25 / 24 Božia
14 / 14 Božích   38 / 32 Božie   15 / 14 Božieho
6 / 6 Božiemu   13 / 13 Božím   6 / 5 Božími
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
55 / 53 Božiu   8 / 8 Božom   11 / 11 Božou
2 / 2 Božské   1 / 1 Božského   2 / 2 Božskej
1 / 1 Božskému   1 / 1 Božiu   1 / 1 Božom
2 / 1 Bráne   3 / 3 Bráni   1 / 1 Brániť
5 / 5 Bránu   2 / 2 Brány   3 / 3 Brat
1 / 1 Brať   8 / 7 Brata   5 / 5 Bratia
3 / 3 Bratmi   3 / 3 Bratom   5 / 5 Bratov
1 / 1 Bratovi   2 / 2 Bratskej   2 / 1 Bu
108 / 91 Bude   46 / 37 Budem   3 / 2 Budeme
151 / 113 Budete   1 / 1 Buďme   1 / 1 Budovať
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
80 / 65 Buďte   32 / 25 Budú   1 / 1 Budúce
7 / 7 Budúcnosť   9 / 7 Budúcnosti   1 / 1 Budujeme
1 / 1 Bůh   1 / 1 Búrka   1 / 1 Búrky
38 / 30 By   1 / 1 Být   78 / 67 Byť
2 / 2 Bytia   1 / 1 Bytosť   1 / 1 Byť
5 / 3 Čaká   1 / 1 Čakajú   5 / 4 Čakám
1 / 1 Čakania   1 / 1 Čakanie   2 / 2 Čakať
108 / 91 Čas   68 / 65 Čase   4 / 4 Časoch
19 / 19 Časom   1 / 1 Časov   1 / 1 Časť
1 / 1 Časti   3 / 3 Často   2 / 2 Časťou
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
13 / 12 Času   4 / 4 Časy   2 / 2 Celá
3 / 3 Celé   12 / 12 Celého   5 / 5 Celej
2 / 2 Celému   14 / 14 Celkom   6 / 6 Celom
2 / 2 Celou   2 / 2 Celú   14 / 13 Celý
15 / 15 Celým   1 / 1 Celý   2 / 2 Cenacolo
1 / 1 Centrom   1 / 1 Cenu   1 / 1 Čerstvá
27 / 21 Cesta   2 / 2 Cestami   51 / 47 Ceste
40 / 31 Cestou   83 / 69 Cestu   13 / 12 Cesty
49 / 47 Cez   1 / 1 Cezo   10 / 7 Či
4 / 3 Čias   1 / 1 Cieľ   3 / 3 Cieľom
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3 / 3 Číha   16 / 16 Čím   1 / 1 Čin
2 / 2 Činí   1 / 1 Činím   1 / 1 Činov
19 / 15 Cirkev   8 / 7 Cirkvi   1 / 1 Cirkvou
1 / 1 Čistá   21 / 16 Čisté   1 / 1 Čistého
4 / 3 Čistej   1 / 1 Čistenie   3 / 3 Čistí
2 / 2 Čistota   2 / 2 Čistote   1 / 1 Čistotou
1 / 1 Čistotu   2 / 2 Čistoty   3 / 2 Čistú
3 / 3 Čistých   5 / 5 Čistým   3 / 3 Čistými
1 / 1 Číta   9 / 9 Čítajte   1 / 1 Čítali
1 / 1 Čítaní   1 / 1 Čítania   1 / 1 Čítaním
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Čítať   1 / 1 Citát   3 / 3 Cíti
1 / 1 Cítila   2 / 2 Cítili   6 / 6 Cítim
6 / 6 Cítite   1 / 1 Citlivejšou   1 / 1 Citlivých
2 / 2 Citmi   2 / 2 Citom   1 / 1 Cíťte
1 / 1 City   1 / 1 Člen   1 / 1 Členmi
3 / 3 Človek   11 / 10 Človeka   2 / 2 Človekom
8 / 8 Človeku   221 / 171 Čo   1 / 1 Čoho
2 / 2 Čolo   11 / 7 Čolovi   2 / 2 Čom
3 / 3 Čomu   20 / 17 Čoraz   2 / 2 Čoskoro
1 / 1 Čas   1 / 1 Či   1 / 1 Čistotu
 

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. júl 2019

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`