Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2782 / 662 A   1483 / 586 Aby   1 / 1 Adorácii
1 / 1 Ahko   1 / 1 Ahuj   290 / 249 Aj
1 / 1 Ajte   57 / 46 Ak   6 / 6 Aká
4 / 4 Aké   1 / 1 Akéhokoľvek   3 / 3 Akí
249 / 177 Ako   1 / 1 Akoby   1 / 1 Akokoľvek
6 / 4 Akou   1 / 1 Akt   1 / 1 Aktívnejšia
1 / 1 Aktívni   1 / 1 Aktívnymi   2 / 2 Akú
1 / 1 Akujem   5 / 5 Aký   1 / 1 Akým
175 / 138 Ale   15 / 15 Alebo   55 / 35 Ani
2 / 2 Anjelmi   13 / 13 Áno   2 / 1 Apo
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
68 / 45 Apoštoli   30 / 27 Apoštolmi   15 / 12 Apoštolov
2 / 1 Apoštoli   2 / 1 Apoštolmi   1 / 1 As
1 / 1 Aspoň   25 / 25 Avšak   18 / 16
1 / 1 Azúrové   1 / 1 Ba   1 / 1 Balzamom
1 / 1 Bát   1 / 1 Bdejte   1 / 1 Bdelí
1 / 1 Bdení   1 / 1 Bdenia   1 / 1 Bdie
4 / 3 Bdiem   1 / 1 Beriem   1 / 1 Betlehemskou
92 / 79 Bez   1 / 1 Bezbožnosti   1 / 1 Bezhraničná
1 / 1 Bezhranične   1 / 1 Bezhraničnej   1 / 1 Bezhraničnou
2 / 2 Bezhraničnú   1 / 1 Bežíte   1 / 1 Bezmocní
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Beznádeje   2 / 2 Bezpečí   1 / 1 Bezpodmienečne
2 / 2 Bezpodmienečnú   1 / 1 Bezradní   1 / 1 Bezv
1 / 1 Bezvýchodisková   2 / 2 Bibliu   1 / 1 Biedou
1 / 1 Biedy   1 / 1 Blahobytu   1 / 1 Blaženosť
2 / 1 Blaženosti   1 / 1 Blíži   1 / 1 Blížime
1 / 1 Blížite   1 / 1 Blízki   20 / 18 Blízko
1 / 1 Blízkosť   6 / 6 Blízkosti   1 / 1 Blízkych
5 / 5 Blížneho   14 / 14 Blížnemu   1 / 1 Blížnom
4 / 3 Blížnych   7 / 7 Blížnym   1 / 1 Blížnymi
2 / 2 Bližší   17 / 16 Bližšie   1 / 1 Bližším
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Blúdení   1 / 1 Blúdenie   1 / 1 Blúdi
4 / 4 Blúdia   1 / 1 Blúdiac   1 / 1 Blúdiace
242 / 189 Boh   194 / 155 Boha   1 / 1 Bohaté
1 / 1 Bohatší   1 / 1 Bohatšie   3 / 2 Bohatstvo
1 / 1 Bohatstvu   1 / 1 Bohočloveka   56 / 51 Bohom
1 / 1 Bohoslužby   177 / 145 Bohu   4 / 3 Boj
1 / 1 Boja   4 / 4 Boji   1 / 1 Bojovať
4 / 4 Bojuje   1 / 1 Bojujem   1 / 1 Bojujete
2 / 2 Bojujte   1 / 1 Bokom   48 / 43 Bol
41 / 38 Bola   27 / 18 Bolesť   1 / 1 Bolest
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bolesťami   23 / 15 Bolesti   3 / 3 Bolestiach
2 / 2 Bolestiam   1 / 1 Bolestiv   1 / 1 Bolestná
1 / 1 Bolestne   1 / 1 Bolestnému   1 / 1 Bolestnú
1 / 1 Bolestný   7 / 5 Bolesťou   1 / 1 Bolesť
131 / 113 Boli   25 / 25 Bolo   1 / 1 Bože
70 / 65 Božej   9 / 9 Boží   25 / 24 Božia
13 / 13 Božích   37 / 31 Božie   15 / 14 Božieho
6 / 6 Božiemu   13 / 13 Božím   6 / 5 Božími
54 / 52 Božiu   8 / 8 Božom   11 / 11 Božou
1 / 1 Božské   1 / 1 Božského   2 / 2 Božskej
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Božskému   1 / 1 Božiu   1 / 1 Božom
2 / 1 Bráne   3 / 3 Bráni   4 / 4 Bránu
2 / 2 Brány   3 / 3 Brat   1 / 1 Brať
7 / 6 Brata   5 / 5 Bratia   3 / 3 Bratmi
3 / 3 Bratom   5 / 5 Bratov   1 / 1 Bratovi
2 / 2 Bratskej   2 / 1 Bu   108 / 91 Bude
45 / 36 Budem   3 / 2 Budeme   146 / 109 Budete
1 / 1 Buďme   1 / 1 Budovať   77 / 63 Buďte
32 / 25 Budú   1 / 1 Budúce   7 / 7 Budúcnosť
9 / 7 Budúcnosti   1 / 1 Budujeme   1 / 1 Bůh
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Búrka   1 / 1 Búrky   38 / 30 By
1 / 1 Být   75 / 64 Byť   2 / 2 Bytia
1 / 1 Bytosť   1 / 1 Byť   5 / 3 Čaká
1 / 1 Čakajú   5 / 4 Čakám   1 / 1 Čakania
1 / 1 Čakanie   2 / 2 Čakať   103 / 87 Čas
66 / 63 Čase   4 / 4 Časoch   18 / 18 Časom
1 / 1 Časov   1 / 1 Časť   1 / 1 Časti
3 / 3 Často   2 / 2 Časťou   12 / 11 Času
3 / 3 Časy   2 / 2 Celá   3 / 3 Celé
11 / 11 Celého   5 / 5 Celej   2 / 2 Celému
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
14 / 14 Celkom   6 / 6 Celom   2 / 2 Celou
2 / 2 Celú   14 / 13 Celý   15 / 15 Celým
1 / 1 Celý   2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Centrom
1 / 1 Cenu   1 / 1 Čerstvá   23 / 20 Cesta
2 / 2 Cestami   50 / 46 Ceste   39 / 30 Cestou
80 / 66 Cestu   13 / 12 Cesty   48 / 46 Cez
1 / 1 Cezo   10 / 7 Či   4 / 3 Čias
1 / 1 Cieľ   3 / 3 Cieľom   3 / 3 Číha
16 / 16 Čím   1 / 1 Čin   2 / 2 Činí
1 / 1 Činím   1 / 1 Činov   17 / 14 Cirkev
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
8 / 7 Cirkvi   1 / 1 Cirkvou   1 / 1 Čistá
19 / 14 Čisté   1 / 1 Čistého   4 / 3 Čistej
1 / 1 Čistenie   3 / 3 Čistí   2 / 2 Čistota
2 / 2 Čistote   1 / 1 Čistotou   1 / 1 Čistotu
2 / 2 Čistoty   3 / 2 Čistú   3 / 3 Čistých
3 / 3 Čistým   3 / 3 Čistými   1 / 1 Číta
9 / 9 Čítajte   1 / 1 Čítali   1 / 1 Čítaní
1 / 1 Čítania   1 / 1 Čítaním   1 / 1 Čítať
1 / 1 Citát   3 / 3 Cíti   1 / 1 Cítila
2 / 2 Cítili   6 / 6 Cítim   6 / 6 Cítite
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Citlivých   2 / 2 Citmi   2 / 2 Citom
1 / 1 Cíťte   1 / 1 City   1 / 1 Člen
1 / 1 Členmi   3 / 3 Človek   10 / 9 Človeka
2 / 2 Človekom   8 / 8 Človeku   218 / 169 Čo
2 / 2 Čolo   11 / 7 Čolovi   2 / 2 Čom
3 / 3 Čomu   20 / 17 Čoraz   2 / 2 Čoskoro
1 / 1 Čas   1 / 1 Či   1 / 1 Čistotu

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. január 2019

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`