Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3074 / 709 A   1598 / 628 Aby   1 / 1 Adorácii
1 / 1 Ahko   1 / 1 Ahuj   318 / 271 Aj
1 / 1 Ajte   61 / 49 Ak   6 / 6 Aká
4 / 4 Aké   1 / 1 Akéhokoľvek   3 / 3 Akí
282 / 198 Ako   1 / 1 Akoby   1 / 1 Akokoľvek
7 / 5 Akou   1 / 1 Akt   1 / 1 Aktívnejšia
1 / 1 Aktívni   1 / 1 Aktívnymi   2 / 2 Akú
1 / 1 Akujem   5 / 5 Aký   2 / 2 Akým
1 / 1 Alásku   194 / 153 Ale   15 / 15 Alebo
60 / 40 Ani   2 / 2 Anjelmi   14 / 14 Áno
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 1 Apo   91 / 58 Apoštoli   36 / 32 Apoštolmi
15 / 12 Apoštolov   2 / 1 Apoštoli   2 / 1 Apoštolmi
1 / 1 As   1 / 1 Aspoň   25 / 25 Avšak
21 / 19   1 / 1 Azúrové   1 / 1 Ba
2 / 2 Balzamom   1 / 1 Bát   1 / 1 Bdejte
1 / 1 Bdelí   1 / 1 Bdení   2 / 2 Bdenia
1 / 1 Bdie   4 / 3 Bdiem   1 / 1 Beriem
1 / 1 Betlehemskou   99 / 86 Bez   1 / 1 Bezbožnosti
2 / 2 Bezhraničná   2 / 2 Bezhranične   1 / 1 Bezhraničnej
1 / 1 Bezhraničnou   2 / 2 Bezhraničnú   1 / 1 Bežíte
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bezmocní   1 / 1 Beznádeje   2 / 2 Bezpečí
1 / 1 Bezpodmienečne   2 / 2 Bezpodmienečnú   1 / 1 Bezradní
1 / 1 Bezv   1 / 1 Bezvýchodisková   2 / 2 Bibliu
1 / 1 Biedou   1 / 1 Biedy   1 / 1 Blahobytu
1 / 1 Blaženosť   2 / 1 Blaženosti   1 / 1 Blíži
1 / 1 Blížime   1 / 1 Blížite   1 / 1 Blízki
20 / 18 Blízko   3 / 3 Blízkosť   6 / 6 Blízkosti
1 / 1 Blízkych   5 / 5 Blížneho   15 / 15 Blížnemu
2 / 2 Blížnom   4 / 3 Blížnych   10 / 9 Blížnym
1 / 1 Blížnymi   2 / 2 Bližší   18 / 17 Bližšie
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bližším   1 / 1 Blúdení   1 / 1 Blúdenie
1 / 1 Blúdi   4 / 4 Blúdia   1 / 1 Blúdiac
1 / 1 Blúdiace   258 / 201 Boh   206 / 165 Boha
1 / 1 Bohaté   1 / 1 Bohatší   1 / 1 Bohatšie
3 / 2 Bohatstvo   1 / 1 Bohatstvu   2 / 2 Bohočloveka
61 / 56 Bohom   1 / 1 Bohoslužby   189 / 155 Bohu
4 / 3 Boj   1 / 1 Boja   4 / 4 Boji
1 / 1 Bojíte   1 / 1 Bojovať   7 / 7 Bojuje
1 / 1 Bojujem   1 / 1 Bojujete   2 / 2 Bojujte
1 / 1 Bokom   51 / 45 Bol   46 / 43 Bola
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
33 / 22 Bolesť   1 / 1 Bolest   2 / 2 Bolesťami
24 / 16 Bolesti   3 / 3 Bolestiach   2 / 2 Bolestiam
1 / 1 Bolestiv   1 / 1 Bolestivé   1 / 1 Bolestná
1 / 1 Bolestne   1 / 1 Bolestné   1 / 1 Bolestnému
1 / 1 Bolestnú   1 / 1 Bolestný   7 / 5 Bolesťou
1 / 1 Bolesť   141 / 123 Boli   28 / 28 Bolo
1 / 1 Bože   75 / 70 Božej   9 / 9 Boží
26 / 25 Božia   15 / 15 Božích   40 / 34 Božie
15 / 14 Božieho   6 / 6 Božiemu   13 / 13 Božím
6 / 5 Božími   58 / 56 Božiu   8 / 8 Božom
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
11 / 11 Božou   2 / 2 Božské   1 / 1 Božského
2 / 2 Božskej   1 / 1 Božskému   1 / 1 Božiu
1 / 1 Božom   2 / 1 Bráne   3 / 3 Bráni
1 / 1 Brániť   5 / 5 Bránu   2 / 2 Brány
2 / 2 Brať   3 / 3 Brat   8 / 7 Brata
5 / 5 Bratia   3 / 3 Bratmi   4 / 4 Bratom
5 / 5 Bratov   1 / 1 Bratovi   2 / 2 Bratskej
2 / 1 Bu   117 / 99 Bude   47 / 38 Budem
3 / 2 Budeme   157 / 118 Budete   1 / 1 Buďme
1 / 1 Budovať   93 / 75 Buďte   34 / 27 Budú
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Budúce   12 / 11 Budúcnosť   12 / 9 Budúcnosti
1 / 1 Budujeme   1 / 1 Bůh   1 / 1 Búrka
1 / 1 Búrky   43 / 32 By   83 / 72 Byť
1 / 1 Být   2 / 2 Bytia   1 / 1 Bytosť
1 / 1 Byť   6 / 4 Čaká   1 / 1 Čakajú
5 / 4 Čakám   1 / 1 Čakania   1 / 1 Čakanie
2 / 2 Čakať   118 / 100 Čas   76 / 73 Čase
4 / 4 Časoch   20 / 20 Časom   1 / 1 Časov
1 / 1 Časť   1 / 1 Časti   3 / 3 Často
2 / 2 Častokrát   2 / 2 Časťou   14 / 13 Času
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
4 / 4 Časy   2 / 2 Celá   3 / 3 Celé
13 / 13 Celého   5 / 5 Celej   2 / 2 Celému
14 / 14 Celkom   6 / 6 Celom   2 / 2 Celou
2 / 2 Celú   14 / 13 Celý   15 / 15 Celým
1 / 1 Celý   2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Centrom
1 / 1 Cenu   3 / 1 Čerpáte   1 / 1 Čerstvá
30 / 24 Cesta   2 / 2 Cestami   54 / 50 Ceste
43 / 34 Cestou   84 / 70 Cestu   13 / 12 Cesty
52 / 50 Cez   1 / 1 Cezo   10 / 7 Či
4 / 3 Čias   1 / 1 Cieľ   5 / 5 Cieľom
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3 / 3 Číha   16 / 16 Čím   1 / 1 Čin
2 / 2 Činí   1 / 1 Činím   1 / 1 Činov
19 / 15 Cirkev   8 / 7 Cirkvi   1 / 1 Cirkvou
2 / 2 Čistá   22 / 17 Čisté   2 / 2 Čistého
4 / 3 Čistej   1 / 1 Čistenie   3 / 3 Čistí
2 / 2 Čistota   2 / 2 Čistote   1 / 1 Čistotou
1 / 1 Čistotu   2 / 2 Čistoty   3 / 2 Čistú
3 / 3 Čistých   7 / 7 Čistým   4 / 4 Čistými
1 / 1 Číta   10 / 10 Čítajte   1 / 1 Čítali
1 / 1 Čítaní   1 / 1 Čítania   2 / 2 Čítaním
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Citát   1 / 1 Čítať   3 / 3 Cíti
1 / 1 Cítila   3 / 3 Cítili   7 / 7 Cítim
6 / 6 Cítite   1 / 1 Citlivejšou   1 / 1 Citlivých
5 / 5 Citmi   2 / 2 Citom   1 / 1 Cíťte
1 / 1 City   1 / 1 Člen   1 / 1 Členmi
3 / 3 Človek   11 / 10 Človeka   2 / 2 Človekom
8 / 8 Človeku   238 / 185 Čo   1 / 1 Čoho
2 / 2 Čolo   13 / 9 Čolovi   2 / 2 Čom
3 / 3 Čomu   23 / 20 Čoraz   2 / 2 Čoskoro
1 / 1 Čas   1 / 1 Či   1 / 1 Čistotu
 

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 25. apríl 2021

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`