Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2944 / 687 A   1544 / 607 Aby   1 / 1 Adaj
1 / 1 Adajte   1 / 1 Adorácii   1 / 1 Ahko
1 / 1 Ahuj   302 / 259 Aj   1 / 1 Ajn
2 / 2 Ajte   59 / 48 Ak   6 / 6 Aká
4 / 4 Aké   1 / 1 Akéhokoľvek   3 / 3 Akí
270 / 191 Ako   1 / 1 Akoby   1 / 1 Akokoľvek
7 / 5 Akou   1 / 1 Akt   1 / 1 Aktívnejšia
1 / 1 Aktívni   1 / 1 Aktívnymi   2 / 2 Akú
6 / 6 Akujem   5 / 5 Aký   1 / 1 Akým
1 / 1 Alásku   187 / 147 Ale   15 / 15 Alebo
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 1 Ami   55 / 35 Ani   2 / 2 Anjelmi
14 / 14 Áno   5 / 2 Apo   84 / 55 Apoštoli
36 / 32 Apoštolmi   15 / 12 Apoštolov   2 / 1 Apoštoli
2 / 1 Apoštolmi   2 / 2 As   1 / 1 Asom
1 / 1 Aspoň   1 / 1 Ati   25 / 25 Avšak
18 / 16   1 / 1 Azúrové   1 / 1 Ba
2 / 2 Balzamom   1 / 1 Bát   1 / 1 Bdejte
1 / 1 Bdelí   1 / 1 Bdení   1 / 1 Bdenia
1 / 1 Bdie   4 / 3 Bdiem   1 / 1 Beriem
1 / 1 Betlehemskou   95 / 82 Bez   1 / 1 Bezbožnosti
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Bezhraničná   2 / 2 Bezhranične   1 / 1 Bezhraničnej
1 / 1 Bezhraničnou   2 / 2 Bezhraničnú   1 / 1 Bežíte
1 / 1 Bezmocní   1 / 1 Beznádeje   2 / 2 Bezpečí
1 / 1 Bezpodmienečne   2 / 2 Bezpodmienečnú   1 / 1 Bezradní
1 / 1 Bezv   1 / 1 Bezvýchodisková   2 / 2 Bibliu
1 / 1 Biedou   1 / 1 Biedy   1 / 1 Blahobytu
1 / 1 Blaženosť   2 / 1 Blaženosti   1 / 1 Blíži
1 / 1 Blížime   1 / 1 Blížite   1 / 1 Blízki
20 / 18 Blízko   1 / 1 Blízkosť   6 / 6 Blízkosti
1 / 1 Blízkych   5 / 5 Blížneho   15 / 15 Blížnemu
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Blížnom   4 / 3 Blížnych   10 / 9 Blížnym
1 / 1 Blížnymi   2 / 2 Bližší   18 / 17 Bližšie
1 / 1 Bližším   1 / 1 Blúdení   1 / 1 Blúdenie
1 / 1 Blúdi   4 / 4 Blúdia   1 / 1 Blúdiac
1 / 1 Blúdiace   3 / 2 Bo   247 / 194 Boh
202 / 161 Boha   1 / 1 Bohaté   1 / 1 Bohatší
1 / 1 Bohatšie   3 / 2 Bohatstvo   1 / 1 Bohatstvu
1 / 1 Bohočloveka   60 / 55 Bohom   1 / 1 Bohoslužby
182 / 149 Bohu   4 / 3 Boj   1 / 1 Boja
4 / 4 Boji   1 / 1 Bojíte   1 / 1 Bojovať
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
5 / 5 Bojuje   1 / 1 Bojujem   1 / 1 Bojujete
2 / 2 Bojujte   1 / 1 Bokom   51 / 45 Bol
41 / 38 Bola   28 / 19 Bolesť   1 / 1 Bolest
2 / 2 Bolesťami   25 / 17 Bolesti   3 / 3 Bolestiach
2 / 2 Bolestiam   1 / 1 Bolestiv   1 / 1 Bolestivé
1 / 1 Bolestná   1 / 1 Bolestne   1 / 1 Bolestnému
1 / 1 Bolestnú   1 / 1 Bolestný   7 / 5 Bolesťou
1 / 1 Bolesť   137 / 119 Boli   27 / 27 Bolo
1 / 1 Bože   72 / 67 Božej   9 / 9 Boží
25 / 24 Božia   14 / 14 Božích   40 / 34 Božie
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
15 / 14 Božieho   6 / 6 Božiemu   13 / 13 Božím
6 / 5 Božími   55 / 53 Božiu   8 / 8 Božom
11 / 11 Božou   2 / 2 Božské   1 / 1 Božského
2 / 2 Božskej   1 / 1 Božskému   1 / 1 Božiu
1 / 1 Božom   2 / 1 Bráne   3 / 3 Bráni
1 / 1 Brániť   5 / 5 Bránu   2 / 2 Brány
2 / 2 Brať   3 / 3 Brat   8 / 7 Brata
5 / 5 Bratia   3 / 3 Bratmi   4 / 4 Bratom
5 / 5 Bratov   1 / 1 Bratovi   2 / 2 Bratskej
3 / 2 Bu   1 / 1 Bud   113 / 95 Bude
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
47 / 38 Budem   3 / 2 Budeme   157 / 117 Budete
1 / 1 Buďme   1 / 1 Budovať   82 / 66 Buďte
32 / 25 Budú   1 / 1 Budúce   7 / 7 Budúcnosť
9 / 7 Budúcnosti   1 / 1 Budujeme   1 / 1 Bůh
1 / 1 Búrka   1 / 1 Búrky   43 / 32 By
1 / 1 Být   79 / 68 Byť   2 / 2 Bytia
1 / 1 Bytosť   1 / 1 Byť   3 / 2 C
5 / 3 Čaká   1 / 1 Čakajú   5 / 4 Čakám
1 / 1 Čakania   1 / 1 Čakanie   2 / 2 Čakať
110 / 93 Čas   68 / 65 Čase   4 / 4 Časoch
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
19 / 19 Časom   1 / 1 Časov   1 / 1 Časť
1 / 1 Časti   3 / 3 Často   2 / 2 Časťou
13 / 12 Času   4 / 4 Časy   2 / 2 Celá
3 / 3 Celé   13 / 13 Celého   5 / 5 Celej
2 / 2 Celému   14 / 14 Celkom   6 / 6 Celom
2 / 2 Celou   2 / 2 Celú   14 / 13 Celý
15 / 15 Celým   1 / 1 Celý   2 / 2 Cenacolo
1 / 1 Centrom   1 / 1 Cenu   1 / 1 Čerstvá
28 / 22 Cesta   2 / 2 Cestami   52 / 48 Ceste
42 / 33 Cestou   83 / 69 Cestu   13 / 12 Cesty
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
50 / 48 Cez   1 / 1 Cezo   10 / 7 Či
4 / 3 Čias   1 / 1 Cieľ   4 / 4 Cieľom
3 / 3 Číha   16 / 16 Čím   1 / 1 Čin
2 / 2 Činí   1 / 1 Činím   1 / 1 Činov
19 / 15 Cirkev   8 / 7 Cirkvi   1 / 1 Cirkvou
1 / 1 Čistá   22 / 17 Čisté   2 / 2 Čistého
4 / 3 Čistej   1 / 1 Čistenie   3 / 3 Čistí
2 / 2 Čistota   2 / 2 Čistote   1 / 1 Čistotou
1 / 1 Čistotu   2 / 2 Čistoty   3 / 2 Čistú
3 / 3 Čistých   6 / 6 Čistým   3 / 3 Čistými
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Číta   9 / 9 Čítajte   1 / 1 Čítali
1 / 1 Čítaní   1 / 1 Čítania   1 / 1 Čítaním
1 / 1 Citát   1 / 1 Čítať   3 / 3 Cíti
1 / 1 Cítila   2 / 2 Cítili   7 / 7 Cítim
6 / 6 Cítite   1 / 1 Citlivejšou   1 / 1 Citlivých
3 / 3 Citmi   2 / 2 Citom   1 / 1 Cíťte
1 / 1 City   1 / 1 Člen   1 / 1 Členmi
3 / 3 Človek   11 / 10 Človeka   2 / 2 Človekom
8 / 8 Človeku   226 / 175 Čo   1 / 1 Čoho
2 / 2 Čolo   11 / 7 Čolovi   2 / 2 Čom
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3 / 3 Čomu   21 / 18 Čoraz   2 / 2 Čoskoro
1 / 1 Čas   1 / 1 Či   1 / 1 Čistotu

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. január 2020

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`