Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2915 / 683 A   1533 / 603 Aby   1 / 1 Adaj
1 / 1 Adorácii   1 / 1 Ahko   1 / 1 Ahuj
300 / 257 Aj   1 / 1 Ajn   2 / 2 Ajte
58 / 47 Ak   6 / 6 Aká   4 / 4 Aké
1 / 1 Akéhokoľvek   3 / 3 Akí   267 / 189 Ako
1 / 1 Akoby   1 / 1 Akokoľvek   7 / 5 Akou
1 / 1 Akt   1 / 1 Aktívnejšia   1 / 1 Aktívni
1 / 1 Aktívnymi   2 / 2 Akú   5 / 5 Akujem
5 / 5 Aký   1 / 1 Akým   1 / 1 Alásku
186 / 146 Ale   15 / 15 Alebo   2 / 1 Ami
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
55 / 35 Ani   2 / 2 Anjelmi   14 / 14 Áno
5 / 2 Apo   81 / 53 Apoštoli   35 / 31 Apoštolmi
15 / 12 Apoštolov   2 / 1 Apoštoli   2 / 1 Apoštolmi
1 / 1 As   1 / 1 Aspoň   25 / 25 Avšak
18 / 16   1 / 1 Azúrové   1 / 1 Ba
2 / 2 Balzamom   1 / 1 Bát   1 / 1 Bdejte
1 / 1 Bdelí   1 / 1 Bdení   1 / 1 Bdenia
1 / 1 Bdie   4 / 3 Bdiem   1 / 1 Beriem
1 / 1 Betlehemskou   94 / 81 Bez   1 / 1 Bezbožnosti
1 / 1 Bezhraničná   2 / 2 Bezhranične   1 / 1 Bezhraničnej
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bezhraničnou   2 / 2 Bezhraničnú   1 / 1 Bežíte
1 / 1 Bezmocní   1 / 1 Beznádeje   2 / 2 Bezpečí
1 / 1 Bezpodmienečne   2 / 2 Bezpodmienečnú   1 / 1 Bezradní
1 / 1 Bezv   1 / 1 Bezvýchodisková   2 / 2 Bibliu
1 / 1 Biedou   1 / 1 Biedy   1 / 1 Blahobytu
1 / 1 Blaženosť   2 / 1 Blaženosti   1 / 1 Blíži
1 / 1 Blížime   1 / 1 Blížite   1 / 1 Blízki
20 / 18 Blízko   1 / 1 Blízkosť   6 / 6 Blízkosti
1 / 1 Blízkych   5 / 5 Blížneho   15 / 15 Blížnemu
2 / 2 Blížnom   4 / 3 Blížnych   8 / 8 Blížnym
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Blížnymi   2 / 2 Bližší   18 / 17 Bližšie
1 / 1 Bližším   1 / 1 Blúdení   1 / 1 Blúdenie
1 / 1 Blúdi   4 / 4 Blúdia   1 / 1 Blúdiac
1 / 1 Blúdiace   3 / 2 Bo   246 / 193 Boh
200 / 159 Boha   1 / 1 Bohaté   1 / 1 Bohatší
1 / 1 Bohatšie   3 / 2 Bohatstvo   1 / 1 Bohatstvu
1 / 1 Bohočloveka   60 / 55 Bohom   1 / 1 Bohoslužby
182 / 149 Bohu   4 / 3 Boj   1 / 1 Boja
4 / 4 Boji   1 / 1 Bojíte   1 / 1 Bojovať
5 / 5 Bojuje   1 / 1 Bojujem   1 / 1 Bojujete
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Bojujte   1 / 1 Bokom   50 / 44 Bol
41 / 38 Bola   28 / 19 Bolesť   1 / 1 Bolest
2 / 2 Bolesťami   25 / 17 Bolesti   3 / 3 Bolestiach
2 / 2 Bolestiam   1 / 1 Bolestiv   1 / 1 Bolestivé
1 / 1 Bolestná   1 / 1 Bolestne   1 / 1 Bolestnému
1 / 1 Bolestnú   1 / 1 Bolestný   7 / 5 Bolesťou
1 / 1 Bolesť   136 / 118 Boli   26 / 26 Bolo
1 / 1 Bože   72 / 67 Božej   9 / 9 Boží
25 / 24 Božia   14 / 14 Božích   38 / 32 Božie
15 / 14 Božieho   6 / 6 Božiemu   13 / 13 Božím
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
6 / 5 Božími   55 / 53 Božiu   8 / 8 Božom
11 / 11 Božou   2 / 2 Božské   1 / 1 Božského
2 / 2 Božskej   1 / 1 Božskému   1 / 1 Božiu
1 / 1 Božom   2 / 1 Bráne   3 / 3 Bráni
1 / 1 Brániť   5 / 5 Bránu   2 / 2 Brány
2 / 2 Brať   3 / 3 Brat   8 / 7 Brata
5 / 5 Bratia   3 / 3 Bratmi   4 / 4 Bratom
5 / 5 Bratov   1 / 1 Bratovi   2 / 2 Bratskej
3 / 2 Bu   1 / 1 Bud   113 / 95 Bude
46 / 37 Budem   3 / 2 Budeme   157 / 117 Budete
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Buďme   1 / 1 Budovať   80 / 65 Buďte
32 / 25 Budú   1 / 1 Budúce   7 / 7 Budúcnosť
9 / 7 Budúcnosti   1 / 1 Budujeme   1 / 1 Bůh
1 / 1 Búrka   1 / 1 Búrky   43 / 32 By
1 / 1 Být   78 / 67 Byť   2 / 2 Bytia
1 / 1 Bytosť   1 / 1 Byť   3 / 2 C
5 / 3 Čaká   1 / 1 Čakajú   5 / 4 Čakám
1 / 1 Čakania   1 / 1 Čakanie   2 / 2 Čakať
109 / 92 Čas   68 / 65 Čase   4 / 4 Časoch
19 / 19 Časom   1 / 1 Časov   1 / 1 Časť
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Časti   3 / 3 Často   2 / 2 Časťou
13 / 12 Času   4 / 4 Časy   2 / 2 Celá
3 / 3 Celé   12 / 12 Celého   5 / 5 Celej
2 / 2 Celému   14 / 14 Celkom   6 / 6 Celom
2 / 2 Celou   2 / 2 Celú   14 / 13 Celý
15 / 15 Celým   1 / 1 Celý   2 / 2 Cenacolo
1 / 1 Centrom   1 / 1 Cenu   1 / 1 Čerstvá
28 / 22 Cesta   2 / 2 Cestami   51 / 47 Ceste
42 / 33 Cestou   83 / 69 Cestu   13 / 12 Cesty
50 / 48 Cez   1 / 1 Cezo   10 / 7 Či
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
4 / 3 Čias   1 / 1 Cieľ   4 / 4 Cieľom
3 / 3 Číha   16 / 16 Čím   1 / 1 Čin
2 / 2 Činí   1 / 1 Činím   1 / 1 Činov
19 / 15 Cirkev   8 / 7 Cirkvi   1 / 1 Cirkvou
1 / 1 Čistá   22 / 17 Čisté   1 / 1 Čistého
4 / 3 Čistej   1 / 1 Čistenie   3 / 3 Čistí
2 / 2 Čistota   2 / 2 Čistote   1 / 1 Čistotou
1 / 1 Čistotu   2 / 2 Čistoty   3 / 2 Čistú
3 / 3 Čistých   6 / 6 Čistým   3 / 3 Čistými
1 / 1 Číta   9 / 9 Čítajte   1 / 1 Čítali
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Čítaní   1 / 1 Čítania   1 / 1 Čítaním
1 / 1 Čítať   1 / 1 Citát   3 / 3 Cíti
1 / 1 Cítila   2 / 2 Cítili   6 / 6 Cítim
6 / 6 Cítite   1 / 1 Citlivejšou   1 / 1 Citlivých
2 / 2 Citmi   2 / 2 Citom   1 / 1 Cíťte
1 / 1 City   1 / 1 Člen   1 / 1 Členmi
3 / 3 Človek   11 / 10 Človeka   2 / 2 Človekom
8 / 8 Človeku   225 / 174 Čo   1 / 1 Čoho
2 / 2 Čolo   11 / 7 Čolovi   2 / 2 Čom
3 / 3 Čomu   20 / 17 Čoraz   2 / 2 Čoskoro
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Čas   1 / 1 Či   1 / 1 Čistotu

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. november 2019

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`