Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2850 / 673 A   1518 / 596 Aby   1 / 1 Adorácii
1 / 1 Ahko   1 / 1 Ahuj   297 / 255 Aj
1 / 1 Ajte   59 / 47 Ak   6 / 6 Aká
4 / 4 Aké   1 / 1 Akéhokoľvek   3 / 3 Akí
261 / 185 Ako   1 / 1 Akoby   1 / 1 Akokoľvek
6 / 4 Akou   1 / 1 Akt   1 / 1 Aktívnejšia
1 / 1 Aktívni   1 / 1 Aktívnymi   2 / 2 Akú
3 / 3 Akujem   5 / 5 Aký   1 / 1 Akým
186 / 145 Ale   15 / 15 Alebo   55 / 35 Ani
2 / 2 Anjelmi   14 / 14 Áno   4 / 2 Apo
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
74 / 49 Apoštoli   33 / 29 Apoštolmi   15 / 12 Apoštolov
2 / 1 Apoštoli   2 / 1 Apoštolmi   1 / 1 As
1 / 1 Aspoň   25 / 25 Avšak   18 / 16
1 / 1 Azúrové   1 / 1 Ba   1 / 1 Balzamom
1 / 1 Bát   1 / 1 Bdejte   1 / 1 Bdelí
1 / 1 Bdení   2 / 2 Bdenia   1 / 1 Bdie
4 / 3 Bdiem   1 / 1 Beriem   1 / 1 Betlehemskou
95 / 82 Bez   1 / 1 Bezbožnosti   2 / 2 Bezhraničná
1 / 1 Bezhranične   1 / 1 Bezhraničnej   1 / 1 Bezhraničnou
2 / 2 Bezhraničnú   1 / 1 Bežíte   1 / 1 Bezmocní
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Beznádeje   2 / 2 Bezpečí   1 / 1 Bezpodmienečne
2 / 2 Bezpodmienečnú   1 / 1 Bezradní   1 / 1 Bezv
1 / 1 Bezvýchodisková   2 / 2 Bibliu   1 / 1 Biedou
1 / 1 Biedy   1 / 1 Blahobytu   1 / 1 Blaženosť
2 / 1 Blaženosti   1 / 1 Blíži   1 / 1 Blížime
1 / 1 Blížite   1 / 1 Blízki   20 / 18 Blízko
1 / 1 Blízkosť   6 / 6 Blízkosti   1 / 1 Blízkych
5 / 5 Blížneho   14 / 14 Blížnemu   1 / 1 Blížnom
4 / 3 Blížnych   10 / 9 Blížnym   1 / 1 Blížnymi
2 / 2 Bližší   18 / 17 Bližšie   1 / 1 Bližším
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Blúdení   1 / 1 Blúdenie   1 / 1 Blúdi
4 / 4 Blúdia   1 / 1 Blúdiac   1 / 1 Blúdiace
1 / 1 Bo   246 / 192 Boh   196 / 157 Boha
1 / 1 Bohaté   1 / 1 Bohatší   1 / 1 Bohatšie
3 / 2 Bohatstvo   1 / 1 Bohatstvu   1 / 1 Boho
1 / 1 Bohočloveka   57 / 52 Bohom   1 / 1 Bohoslužby
180 / 148 Bohu   4 / 3 Boj   1 / 1 Boja
4 / 4 Boji   1 / 1 Bojíte   1 / 1 Bojovať
5 / 5 Bojuje   1 / 1 Bojujem   1 / 1 Bojujete
2 / 2 Bojujte   1 / 1 Bokom   50 / 44 Bol
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
43 / 40 Bola   27 / 18 Bolesť   1 / 1 Bolest
1 / 1 Bolesťami   23 / 15 Bolesti   3 / 3 Bolestiach
2 / 2 Bolestiam   1 / 1 Bolestiv   1 / 1 Bolestná
1 / 1 Bolestné   1 / 1 Bolestne   1 / 1 Bolestnému
1 / 1 Bolestnú   1 / 1 Bolestný   7 / 5 Bolesťou
1 / 1 Bolesť   133 / 115 Boli   25 / 25 Bolo
1 / 1 Bože   73 / 68 Božej   9 / 9 Boží
25 / 24 Božia   13 / 13 Božích   39 / 33 Božie
15 / 14 Božieho   6 / 6 Božiemu   13 / 13 Božím
6 / 5 Božími   54 / 52 Božiu   8 / 8 Božom
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
11 / 11 Božou   1 / 1 Božské   1 / 1 Božského
2 / 2 Božskej   1 / 1 Božskému   1 / 1 Božiu
1 / 1 Božom   2 / 1 Bráne   3 / 3 Bráni
1 / 1 Brániť   4 / 4 Bránu   2 / 2 Brány
3 / 3 Brat   1 / 1 Brať   7 / 6 Brata
5 / 5 Bratia   3 / 3 Bratmi   3 / 3 Bratom
5 / 5 Bratov   1 / 1 Bratovi   2 / 2 Bratskej
2 / 1 Bu   1 / 1 Bud   109 / 92 Bude
45 / 36 Budem   3 / 2 Budeme   148 / 111 Budete
1 / 1 Buďme   1 / 1 Budovať   81 / 66 Buďte
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
32 / 25 Budú   1 / 1 Budúce   7 / 7 Budúcnosť
9 / 7 Budúcnosti   1 / 1 Budujeme   1 / 1 Bůh
1 / 1 Búrka   1 / 1 Búrky   40 / 32 By
1 / 1 Být   79 / 68 Byť   2 / 2 Bytia
1 / 1 Bytosť   1 / 1 Byť   5 / 3 Čaká
1 / 1 Čakajú   5 / 4 Čakám   1 / 1 Čakania
1 / 1 Čakanie   2 / 2 Čakať   106 / 90 Čas
70 / 67 Čase   4 / 4 Časoch   19 / 19 Časom
1 / 1 Časov   1 / 1 Časť   1 / 1 Časti
3 / 3 Často   2 / 2 Časťou   13 / 12 Času
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3 / 3 Časy   2 / 2 Celá   3 / 3 Celé
12 / 12 Celého   5 / 5 Celej   2 / 2 Celému
14 / 14 Celkom   6 / 6 Celom   2 / 2 Celou
2 / 2 Celú   14 / 13 Celý   15 / 15 Celým
1 / 1 Celý   2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Centrom
1 / 1 Cenu   1 / 1 Čerstvá   23 / 20 Cesta
2 / 2 Cestami   50 / 46 Ceste   39 / 30 Cestou
82 / 68 Cestu   13 / 12 Cesty   48 / 46 Cez
1 / 1 Cezo   10 / 7 Či   4 / 3 Čias
1 / 1 Cieľ   3 / 3 Cieľom   3 / 3 Číha
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
16 / 16 Čím   1 / 1 Čin   2 / 2 Činí
1 / 1 Činím   1 / 1 Činov   17 / 14 Cirkev
8 / 7 Cirkvi   1 / 1 Cirkvou   2 / 2 Čistá
19 / 14 Čisté   2 / 2 Čistého   4 / 3 Čistej
1 / 1 Čistenie   3 / 3 Čistí   2 / 2 Čistota
2 / 2 Čistote   1 / 1 Čistotou   1 / 1 Čistotu
2 / 2 Čistoty   3 / 2 Čistú   3 / 3 Čistých
4 / 4 Čistým   4 / 4 Čistými   1 / 1 Číta
9 / 9 Čítajte   1 / 1 Čítali   1 / 1 Čítaní
1 / 1 Čítania   1 / 1 Čítaním   1 / 1 Čítať
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Citát   3 / 3 Cíti   1 / 1 Cítila
2 / 2 Cítili   7 / 7 Cítim   6 / 6 Cítite
1 / 1 Citlivých   5 / 5 Citmi   2 / 2 Citom
1 / 1 Cíťte   1 / 1 City   1 / 1 Člen
1 / 1 Členmi   3 / 3 Človek   10 / 9 Človeka
2 / 2 Človekom   8 / 8 Človeku   1 / 1 Cnos
220 / 171 Čo   1 / 1 Čoho   2 / 2 Čolo
11 / 7 Čolovi   2 / 2 Čom   3 / 3 Čomu
22 / 19 Čoraz   2 / 2 Čoskoro   1 / 1 Čas
1 / 1 Či   1 / 1 Čistotu      
 

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 25. marec 2020

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`