Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3206 / 736 A   1650 / 654 Aby   1 / 1 Adorácii
1 / 1 Ahko   1 / 1 Ahuj   326 / 278 Aj
1 / 1 Ajte   63 / 51 Ak   6 / 6 Aká
4 / 4 Aké   1 / 1 Akéhokoľvek   3 / 3 Akí
284 / 200 Ako   1 / 1 Akoby   1 / 1 Akokoľvek
7 / 5 Akou   1 / 1 Akt   1 / 1 Aktívnejšia
1 / 1 Aktívni   1 / 1 Aktívnymi   2 / 2 Akú
4 / 4 Akujem   5 / 5 Aký   2 / 2 Akým
1 / 1 Ala   1 / 1 Alásku   195 / 154 Ale
15 / 15 Alebo   61 / 41 Ani   2 / 2 Anjelmi
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
14 / 14 Áno   2 / 1 Apo   91 / 58 Apoštoli
36 / 32 Apoštolmi   15 / 12 Apoštolov   2 / 1 Apoštoli
2 / 1 Apoštolmi   1 / 1 As   1 / 1 Ase
1 / 1 Aspoň   25 / 25 Avšak   21 / 19
1 / 1 Azúrové   1 / 1 Ba   2 / 2 Balzamom
1 / 1 Bát   1 / 1 Bdejte   1 / 1 Bdel
1 / 1 Bdelí   1 / 1 Bdení   2 / 2 Bdenia
1 / 1 Bdie   4 / 3 Bdiem   1 / 1 Beriem
1 / 1 Betlehemskou   104 / 89 Bez   1 / 1 Bezbožnosti
2 / 2 Bezhraničná   2 / 2 Bezhranične   1 / 1 Bezhraničnej
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bezhraničnou   2 / 2 Bezhraničnú   1 / 1 Bežíte
1 / 1 Bezmocní   1 / 1 Beznádeje   2 / 2 Bezpečí
1 / 1 Bezpodmienečne   2 / 2 Bezpodmienečnú   1 / 1 Bezradní
1 / 1 Bezv   1 / 1 Bezvýchodisková   2 / 2 Bibliu
1 / 1 Biedou   1 / 1 Biedy   1 / 1 Bila
1 / 1 Blahobytu   1 / 1 Blaženosť   2 / 1 Blaženosti
1 / 1 Blíži   1 / 1 Blížime   1 / 1 Blížite
1 / 1 Blízki   20 / 18 Blízko   3 / 3 Blízkosť
6 / 6 Blízkosti   1 / 1 Blízkych   5 / 5 Blížneho
16 / 16 Blížnemu   2 / 2 Blížnom   4 / 3 Blížnych
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
10 / 9 Blížnym   1 / 1 Blížnymi   2 / 2 Bližší
18 / 17 Bližšie   1 / 1 Bližším   1 / 1 Blúdení
1 / 1 Blúdenie   1 / 1 Blúdi   4 / 4 Blúdia
1 / 1 Blúdiac   1 / 1 Blúdiace   271 / 212 Boh
219 / 177 Boha   1 / 1 Bohaté   1 / 1 Bohatší
1 / 1 Bohatšie   3 / 2 Bohatstvo   1 / 1 Bohatstvu
2 / 2 Bohočloveka   61 / 56 Bohom   1 / 1 Bohoslužby
198 / 163 Bohu   4 / 3 Boj   1 / 1 Boja
4 / 4 Boji   1 / 1 Bojíte   1 / 1 Bojovať
9 / 9 Bojuje   1 / 1 Bojujem   1 / 1 Bojujete
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Bojujte   1 / 1 Bokom   51 / 45 Bol
46 / 43 Bola   33 / 22 Bolesť   1 / 1 Bolest
2 / 2 Bolesťami   24 / 16 Bolesti   3 / 3 Bolestiach
2 / 2 Bolestiam   1 / 1 Bolestiv   1 / 1 Bolestivé
1 / 1 Bolestná   1 / 1 Bolestné   1 / 1 Bolestne
1 / 1 Bolestnému   1 / 1 Bolestnú   1 / 1 Bolestný
7 / 5 Bolesťou   1 / 1 Bolesť   150 / 130 Boli
32 / 32 Bolo   1 / 1 Bože   75 / 70 Božej
10 / 10 Boží   26 / 25 Božia   17 / 17 Božích
41 / 35 Božie   17 / 16 Božieho   6 / 6 Božiemu
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
14 / 14 Božím   6 / 5 Božími   58 / 56 Božiu
8 / 8 Božom   11 / 11 Božou   2 / 2 Božské
1 / 1 Božského   2 / 2 Božskej   1 / 1 Božskému
1 / 1 Božiu   1 / 1 Božom   2 / 1 Bráne
3 / 3 Bráni   1 / 1 Brániť   5 / 5 Bránu
2 / 2 Brány   3 / 3 Brat   2 / 2 Brať
8 / 7 Brata   5 / 5 Bratia   3 / 3 Bratmi
5 / 5 Bratom   5 / 5 Bratov   2 / 2 Bratovi
2 / 2 Bratskej   4 / 3 Bu   1 / 1 Bud
121 / 103 Bude   47 / 38 Budem   3 / 2 Budeme
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
158 / 119 Budete   1 / 1 Buďme   1 / 1 Budovali
1 / 1 Budovať   100 / 82 Buďte   34 / 27 Budú
1 / 1 Budúce   18 / 17 Budúcnosť   13 / 10 Budúcnosti
1 / 1 Budujeme   1 / 1 Bůh   1 / 1 Búrka
1 / 1 Búrky   44 / 33 By   1 / 1 Být
87 / 75 Byť   2 / 2 Bytia   1 / 1 Bytím
1 / 1 Bytosť   1 / 1 Byť   7 / 5 Čaká
1 / 1 Čakajú   5 / 4 Čakám   1 / 1 Čakania
1 / 1 Čakanie   2 / 2 Čakať   120 / 102 Čas
77 / 74 Čase   4 / 4 Časoch   21 / 21 Časom
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Časov   1 / 1 Časť   1 / 1 Časti
3 / 3 Často   2 / 2 Častokrát   2 / 2 Časťou
14 / 13 Času   4 / 4 Časy   2 / 2 Celá
3 / 3 Celé   13 / 13 Celého   5 / 5 Celej
2 / 2 Celému   14 / 14 Celkom   6 / 6 Celom
2 / 2 Celou   2 / 2 Celú   14 / 13 Celý
15 / 15 Celým   1 / 1 Celý   2 / 2 Cenacolo
1 / 1 Centrom   1 / 1 Cenu   3 / 1 Čerpáte
1 / 1 Čerstvá   30 / 24 Cesta   2 / 2 Cestami
59 / 55 Ceste   46 / 37 Cestou   85 / 71 Cestu
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
13 / 12 Cesty   55 / 53 Cez   1 / 1 Cezo
10 / 7 Či   4 / 3 Čias   1 / 1 Cieľ
6 / 6 Cieľom   3 / 3 Číha   16 / 16 Čím
1 / 1 Čin   2 / 2 Činí   1 / 1 Činím
1 / 1 Činov   1 / 1 Čiňte   19 / 15 Cirkev
8 / 7 Cirkvi   1 / 1 Cirkvou   2 / 2 Čistá
22 / 17 Čisté   2 / 2 Čistého   4 / 3 Čistej
1 / 1 Čistenie   3 / 3 Čistí   2 / 2 Čistota
2 / 2 Čistote   1 / 1 Čistotou   1 / 1 Čistotu
2 / 2 Čistoty   3 / 2 Čistú   3 / 3 Čistých
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
9 / 9 Čistým   4 / 4 Čistými   1 / 1 Číta
10 / 10 Čítajte   1 / 1 Čítali   1 / 1 Čítaní
1 / 1 Čítania   2 / 2 Čítaním   1 / 1 Čítať
1 / 1 Citát   4 / 4 Cíti   1 / 1 Cítila
3 / 3 Cítili   7 / 7 Cítim   6 / 6 Cítite
1 / 1 Citlivejšou   1 / 1 Citlivých   5 / 5 Citmi
2 / 2 Citom   1 / 1 Cíťte   1 / 1 City
1 / 1 Člen   1 / 1 Členmi   3 / 3 Človek
11 / 10 Človeka   2 / 2 Človekom   10 / 10 Človeku
1 / 1 Cnos   1 / 1 Cnosti   240 / 187 Čo
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Čoho   2 / 2 Čolo   14 / 10 Čolovi
2 / 2 Čom   3 / 3 Čomu   23 / 20 Čoraz
2 / 2 Čoskoro   1 / 1 Čas   1 / 1 Či
1 / 1 Čistotu            

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 25. máj 2023

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`