Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2861 / 676 A   1519 / 599 Aby   1 / 1 Adorácii
1 / 1 Ahko   1 / 1 Ahuj   298 / 256 Aj
1 / 1 Ajte   59 / 47 Ak   6 / 6 Aká
4 / 4 Aké   1 / 1 Akéhokoľvek   3 / 3 Akí
258 / 182 Ako   1 / 1 Akoby   1 / 1 Akokoľvek
6 / 4 Akou   1 / 1 Akt   1 / 1 Aktívnejšia
1 / 1 Aktívni   1 / 1 Aktívnymi   2 / 2 Akú
1 / 1 Akujem   5 / 5 Aký   1 / 1 Akým
178 / 141 Ale   15 / 15 Alebo   57 / 37 Ani
2 / 2 Anjelmi   13 / 13 Áno   2 / 1 Apo
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
71 / 47 Apoštoli   31 / 28 Apoštolmi   15 / 12 Apoštolov
2 / 1 Apoštoli   2 / 1 Apoštolmi   1 / 1 As
1 / 1 Aspoň   24 / 24 Avšak   20 / 18
1 / 1 Azúrové   1 / 1 Ba   1 / 1 Balzamom
1 / 1 Bát   1 / 1 Bdejte   1 / 1 Bdelí
1 / 1 Bdení   2 / 2 Bdenia   1 / 1 Bdie
4 / 3 Bdiem   1 / 1 Beriem   1 / 1 Betlehemskou
96 / 83 Bez   1 / 1 Bezbožnosti   2 / 2 Bezhraničná
1 / 1 Bezhranične   1 / 1 Bezhraničnej   1 / 1 Bezhraničnou
2 / 2 Bezhraničnú   1 / 1 Bežíte   1 / 1 Bezmocní
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Beznádeje   2 / 2 Bezpečí   1 / 1 Bezpodmienečne
2 / 2 Bezpodmienečnú   1 / 1 Bezradní   1 / 1 Bezv
1 / 1 Bezvýchodisková   2 / 2 Bibliu   1 / 1 Biedou
1 / 1 Biedy   1 / 1 Blahobytu   1 / 1 Blaženosť
2 / 1 Blaženosti   1 / 1 Blíži   1 / 1 Blížime
1 / 1 Blížite   1 / 1 Blízki   20 / 18 Blízko
1 / 1 Blízkosť   6 / 6 Blízkosti   1 / 1 Blízkych
5 / 5 Blížneho   14 / 14 Blížnemu   1 / 1 Blížnom
4 / 3 Blížnych   9 / 8 Blížnym   1 / 1 Blížnymi
2 / 2 Bližší   17 / 16 Bližšie   1 / 1 Bližším
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Blúdení   1 / 1 Blúdenie   1 / 1 Blúdi
4 / 4 Blúdia   1 / 1 Blúdiac   1 / 1 Blúdiace
248 / 193 Boh   199 / 160 Boha   1 / 1 Bohaté
1 / 1 Bohatší   1 / 1 Bohatšie   3 / 2 Bohatstvo
1 / 1 Bohatstvu   2 / 2 Bohočloveka   57 / 52 Bohom
1 / 1 Bohoslužby   184 / 151 Bohu   4 / 3 Boj
4 / 4 Boji   1 / 1 Bojovať   6 / 6 Bojuje
1 / 1 Bojujem   1 / 1 Bojujete   2 / 2 Bojujte
1 / 1 Bokom   48 / 43 Bol   45 / 42 Bola
27 / 18 Bolesť   1 / 1 Bolest   23 / 15 Bolesti
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3 / 3 Bolestiach   2 / 2 Bolestiam   1 / 1 Bolestiv
1 / 1 Bolestná   1 / 1 Bolestné   1 / 1 Bolestne
1 / 1 Bolestnému   1 / 1 Bolestnú   1 / 1 Bolestný
7 / 5 Bolesťou   1 / 1 Bolesť   131 / 114 Boli
25 / 25 Bolo   1 / 1 Bože   73 / 68 Božej
9 / 9 Boží   25 / 24 Božia   13 / 13 Božích
38 / 32 Božie   15 / 14 Božieho   6 / 6 Božiemu
13 / 13 Božím   6 / 5 Božími   55 / 53 Božiu
8 / 8 Božom   11 / 11 Božou   1 / 1 Božské
1 / 1 Božského   2 / 2 Božskej   1 / 1 Božskému
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Božiu   1 / 1 Božom   2 / 1 Bráne
3 / 3 Bráni   4 / 4 Bránu   2 / 2 Brány
3 / 3 Brat   1 / 1 Brať   7 / 6 Brata
5 / 5 Bratia   3 / 3 Bratmi   3 / 3 Bratom
5 / 5 Bratov   1 / 1 Bratovi   2 / 2 Bratskej
2 / 1 Bu   109 / 92 Bude   45 / 36 Budem
3 / 2 Budeme   146 / 109 Budete   1 / 1 Buďme
1 / 1 Budovať   85 / 68 Buďte   33 / 26 Budú
1 / 1 Budúce   9 / 9 Budúcnosť   9 / 7 Budúcnosti
1 / 1 Budujeme   1 / 1 Bůh   1 / 1 Búrka
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Búrky   38 / 30 By   1 / 1 Být
79 / 68 Byť   2 / 2 Bytia   1 / 1 Bytosť
1 / 1 Byť   5 / 3 Čaká   1 / 1 Čakajú
5 / 4 Čakám   1 / 1 Čakania   1 / 1 Čakanie
2 / 2 Čakať   107 / 91 Čas   72 / 69 Čase
4 / 4 Časoch   18 / 18 Časom   1 / 1 Časov
1 / 1 Časť   1 / 1 Časti   3 / 3 Často
2 / 2 Časťou   13 / 12 Času   3 / 3 Časy
2 / 2 Celá   3 / 3 Celé   12 / 12 Celého
5 / 5 Celej   2 / 2 Celému   14 / 14 Celkom
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
6 / 6 Celom   2 / 2 Celou   2 / 2 Celú
14 / 13 Celý   15 / 15 Celým   1 / 1 Celý
2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Centrom   1 / 1 Cenu
3 / 1 Čerpáte   1 / 1 Čerstvá   24 / 21 Cesta
2 / 2 Cestami   51 / 47 Ceste   40 / 31 Cestou
81 / 67 Cestu   13 / 12 Cesty   48 / 46 Cez
1 / 1 Cezo   10 / 7 Či   4 / 3 Čias
1 / 1 Cieľ   3 / 3 Cieľom   3 / 3 Číha
16 / 16 Čím   1 / 1 Čin   2 / 2 Činí
1 / 1 Činím   1 / 1 Činov   17 / 14 Cirkev
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
8 / 7 Cirkvi   1 / 1 Cirkvou   2 / 2 Čistá
19 / 14 Čisté   2 / 2 Čistého   4 / 3 Čistej
1 / 1 Čistenie   3 / 3 Čistí   2 / 2 Čistota
2 / 2 Čistote   1 / 1 Čistotou   1 / 1 Čistotu
2 / 2 Čistoty   3 / 2 Čistú   3 / 3 Čistých
4 / 4 Čistým   4 / 4 Čistými   1 / 1 Číta
9 / 9 Čítajte   1 / 1 Čítali   1 / 1 Čítaní
1 / 1 Čítania   2 / 2 Čítaním   1 / 1 Citát
1 / 1 Čítať   3 / 3 Cíti   1 / 1 Cítila
2 / 2 Cítili   7 / 7 Cítim   6 / 6 Cítite
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Citlivých   5 / 5 Citmi   2 / 2 Citom
1 / 1 Cíťte   1 / 1 City   1 / 1 Člen
1 / 1 Členmi   3 / 3 Človek   10 / 9 Človeka
2 / 2 Človekom   8 / 8 Človeku   222 / 173 Čo
2 / 2 Čolo   11 / 7 Čolovi   2 / 2 Čom
3 / 3 Čomu   21 / 18 Čoraz   2 / 2 Čoskoro
1 / 1 Čas   1 / 1 Či   1 / 1 Čistotu

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 25. november 2020

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`