Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3141 / 723 A   1623 / 641 Aby   1 / 1 Adorácii
1 / 1 Ahko   1 / 1 Ahuj   323 / 275 Aj
1 / 1 Ajte   62 / 50 Ak   6 / 6 Aká
4 / 4 Aké   1 / 1 Akéhokoľvek   3 / 3 Akí
282 / 198 Ako   1 / 1 Akoby   1 / 1 Akokoľvek
7 / 5 Akou   1 / 1 Akt   1 / 1 Aktívnejšia
1 / 1 Aktívni   1 / 1 Aktívnymi   2 / 2 Akú
2 / 2 Akujem   5 / 5 Aký   2 / 2 Akým
1 / 1 Alásku   195 / 154 Ale   15 / 15 Alebo
61 / 41 Ani   2 / 2 Anjelmi   14 / 14 Áno
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 1 Apo   91 / 58 Apoštoli   36 / 32 Apoštolmi
15 / 12 Apoštolov   2 / 1 Apoštoli   2 / 1 Apoštolmi
1 / 1 As   1 / 1 Aspoň   25 / 25 Avšak
21 / 19   1 / 1 Azúrové   1 / 1 Ba
2 / 2 Balzamom   1 / 1 Bát   1 / 1 Bdejte
1 / 1 Bdel   1 / 1 Bdelí   1 / 1 Bdení
2 / 2 Bdenia   1 / 1 Bdie   4 / 3 Bdiem
1 / 1 Beriem   1 / 1 Betlehemskou   103 / 88 Bez
1 / 1 Bezbožnosti   2 / 2 Bezhraničná   2 / 2 Bezhranične
1 / 1 Bezhraničnej   1 / 1 Bezhraničnou   2 / 2 Bezhraničnú
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bežíte   1 / 1 Bezmocní   1 / 1 Beznádeje
2 / 2 Bezpečí   1 / 1 Bezpodmienečne   2 / 2 Bezpodmienečnú
1 / 1 Bezradní   1 / 1 Bezv   1 / 1 Bezvýchodisková
2 / 2 Bibliu   1 / 1 Biedou   1 / 1 Biedy
1 / 1 Blahobytu   1 / 1 Blaženosť   2 / 1 Blaženosti
1 / 1 Blíži   1 / 1 Blížime   1 / 1 Blížite
1 / 1 Blízki   20 / 18 Blízko   3 / 3 Blízkosť
6 / 6 Blízkosti   1 / 1 Blízkych   5 / 5 Blížneho
15 / 15 Blížnemu   2 / 2 Blížnom   4 / 3 Blížnych
10 / 9 Blížnym   1 / 1 Blížnymi   2 / 2 Bližší
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
18 / 17 Bližšie   1 / 1 Bližším   1 / 1 Blúdení
1 / 1 Blúdenie   1 / 1 Blúdi   4 / 4 Blúdia
1 / 1 Blúdiac   1 / 1 Blúdiace   265 / 207 Boh
213 / 172 Boha   1 / 1 Bohaté   1 / 1 Bohatší
1 / 1 Bohatšie   3 / 2 Bohatstvo   1 / 1 Bohatstvu
2 / 2 Bohočloveka   61 / 56 Bohom   1 / 1 Bohoslužby
194 / 159 Bohu   4 / 3 Boj   1 / 1 Boja
4 / 4 Boji   1 / 1 Bojíte   1 / 1 Bojovať
8 / 8 Bojuje   1 / 1 Bojujem   1 / 1 Bojujete
2 / 2 Bojujte   1 / 1 Bokom   51 / 45 Bol
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
46 / 43 Bola   1 / 1 Bolest   33 / 22 Bolesť
2 / 2 Bolesťami   24 / 16 Bolesti   3 / 3 Bolestiach
2 / 2 Bolestiam   1 / 1 Bolestiv   1 / 1 Bolestivé
1 / 1 Bolestná   1 / 1 Bolestné   1 / 1 Bolestne
1 / 1 Bolestnému   1 / 1 Bolestnú   1 / 1 Bolestný
7 / 5 Bolesťou   1 / 1 Bolesť   146 / 127 Boli
31 / 31 Bolo   1 / 1 Bože   75 / 70 Božej
9 / 9 Boží   26 / 25 Božia   17 / 17 Božích
41 / 35 Božie   16 / 15 Božieho   6 / 6 Božiemu
14 / 14 Božím   6 / 5 Božími   58 / 56 Božiu
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
8 / 8 Božom   11 / 11 Božou   2 / 2 Božské
1 / 1 Božského   2 / 2 Božskej   1 / 1 Božskému
1 / 1 Božiu   1 / 1 Božom   2 / 1 Bráne
3 / 3 Bráni   1 / 1 Brániť   5 / 5 Bránu
2 / 2 Brány   2 / 2 Brať   3 / 3 Brat
8 / 7 Brata   5 / 5 Bratia   3 / 3 Bratmi
4 / 4 Bratom   5 / 5 Bratov   2 / 2 Bratovi
2 / 2 Bratskej   3 / 2 Bu   120 / 102 Bude
47 / 38 Budem   3 / 2 Budeme   158 / 119 Budete
1 / 1 Buďme   1 / 1 Budovať   95 / 77 Buďte
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
34 / 27 Budú   1 / 1 Budúce   15 / 14 Budúcnosť
13 / 10 Budúcnosti   1 / 1 Budujeme   1 / 1 Bůh
1 / 1 Búrka   1 / 1 Búrky   44 / 33 By
83 / 72 Byť   1 / 1 Být   2 / 2 Bytia
1 / 1 Bytím   1 / 1 Bytosť   1 / 1 Byť
7 / 5 Čaká   1 / 1 Čakajú   5 / 4 Čakám
1 / 1 Čakania   1 / 1 Čakanie   2 / 2 Čakať
119 / 101 Čas   77 / 74 Čase   4 / 4 Časoch
20 / 20 Časom   1 / 1 Časov   1 / 1 Časť
1 / 1 Časti   3 / 3 Často   2 / 2 Častokrát
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Časťou   14 / 13 Času   4 / 4 Časy
2 / 2 Celá   3 / 3 Celé   13 / 13 Celého
5 / 5 Celej   2 / 2 Celému   14 / 14 Celkom
6 / 6 Celom   2 / 2 Celou   2 / 2 Celú
14 / 13 Celý   15 / 15 Celým   1 / 1 Celý
2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Centrom   1 / 1 Cenu
3 / 1 Čerpáte   1 / 1 Čerstvá   30 / 24 Cesta
2 / 2 Cestami   58 / 54 Ceste   43 / 34 Cestou
84 / 70 Cestu   13 / 12 Cesty   52 / 50 Cez
1 / 1 Cezo   10 / 7 Či   4 / 3 Čias
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Cieľ   6 / 6 Cieľom   3 / 3 Číha
16 / 16 Čím   1 / 1 Čin   2 / 2 Činí
1 / 1 Činím   1 / 1 Činov   19 / 15 Cirkev
8 / 7 Cirkvi   1 / 1 Cirkvou   2 / 2 Čistá
22 / 17 Čisté   2 / 2 Čistého   4 / 3 Čistej
1 / 1 Čistenie   3 / 3 Čistí   2 / 2 Čistota
2 / 2 Čistote   1 / 1 Čistotou   1 / 1 Čistotu
2 / 2 Čistoty   3 / 2 Čistú   3 / 3 Čistých
8 / 8 Čistým   4 / 4 Čistými   1 / 1 Číta
10 / 10 Čítajte   1 / 1 Čítali   1 / 1 Čítaní
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Čítania   2 / 2 Čítaním   1 / 1 Citát
1 / 1 Čítať   4 / 4 Cíti   1 / 1 Cítila
3 / 3 Cítili   7 / 7 Cítim   6 / 6 Cítite
1 / 1 Citlivejšou   1 / 1 Citlivých   5 / 5 Citmi
2 / 2 Citom   1 / 1 Cíťte   1 / 1 City
1 / 1 Člen   1 / 1 Členmi   3 / 3 Človek
11 / 10 Človeka   2 / 2 Človekom   9 / 9 Človeku
239 / 186 Čo   1 / 1 Čoho   2 / 2 Čolo
14 / 10 Čolovi   2 / 2 Čom   3 / 3 Čomu
23 / 20 Čoraz   2 / 2 Čoskoro   1 / 1 Čas
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Či   1 / 1 Čistotu      

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 25. apríl 2022

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`