Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2731 / 655 A   1469 / 580 Aby   1 / 1 Adorácii
1 / 1 Ahko   1 / 1 Ahuj   286 / 246 Aj
1 / 1 Ajte   57 / 46 Ak   6 / 6 Aká
4 / 4 Aké   1 / 1 Akéhokoľvek   3 / 3 Akí
246 / 174 Ako   1 / 1 Akoby   1 / 1 Akokoľvek
6 / 4 Akou   1 / 1 Akt   1 / 1 Aktívnejšia
1 / 1 Aktívni   1 / 1 Aktívnymi   2 / 2 Akú
1 / 1 Akujem   5 / 5 Aký   171 / 135 Ale
15 / 15 Alebo   55 / 35 Ani   2 / 2 Anjelmi
12 / 12 Áno   2 / 1 Apo   62 / 42 Apoštoli
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
30 / 27 Apoštolmi   15 / 12 Apoštolov   2 / 1 Apoštoli
2 / 1 Apoštolmi   1 / 1 As   1 / 1 Aspoň
24 / 24 Avšak   18 / 16   1 / 1 Azúrové
1 / 1 Ba   1 / 1 Balzamom   1 / 1 Bát
1 / 1 Bdejte   1 / 1 Bdelí   1 / 1 Bdení
1 / 1 Bdenia   1 / 1 Bdie   4 / 3 Bdiem
1 / 1 Beriem   1 / 1 Betlehemskou   91 / 78 Bez
1 / 1 Bezbožnosti   1 / 1 Bezhraničná   1 / 1 Bezhranične
1 / 1 Bezhraničnej   1 / 1 Bezhraničnou   2 / 2 Bezhraničnú
1 / 1 Bežíte   1 / 1 Bezmocní   1 / 1 Beznádeje
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Bezpečí   1 / 1 Bezpodmienečne   2 / 2 Bezpodmienečnú
1 / 1 Bezradní   1 / 1 Bezv   1 / 1 Bezvýchodisková
2 / 2 Bibliu   1 / 1 Biedou   1 / 1 Biedy
1 / 1 Blahobytu   1 / 1 Blaženosť   2 / 1 Blaženosti
1 / 1 Blíži   1 / 1 Blížime   1 / 1 Blížite
1 / 1 Blízki   20 / 18 Blízko   1 / 1 Blízkosť
6 / 6 Blízkosti   1 / 1 Blízkych   5 / 5 Blížneho
14 / 14 Blížnemu   1 / 1 Blížnom   4 / 3 Blížnych
7 / 7 Blížnym   1 / 1 Blížnymi   2 / 2 Bližší
17 / 16 Bližšie   1 / 1 Bližším   1 / 1 Blúdení
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Blúdenie   1 / 1 Blúdi   4 / 4 Blúdia
1 / 1 Blúdiac   1 / 1 Blúdiace   238 / 186 Boh
194 / 155 Boha   1 / 1 Bohaté   1 / 1 Bohatší
1 / 1 Bohatšie   3 / 2 Bohatstvo   1 / 1 Bohatstvu
1 / 1 Bohočloveka   56 / 51 Bohom   1 / 1 Bohoslužby
177 / 145 Bohu   4 / 3 Boj   4 / 4 Boji
1 / 1 Bojovať   4 / 4 Bojuje   1 / 1 Bojujem
1 / 1 Bojujete   2 / 2 Bojujte   1 / 1 Bokom
48 / 43 Bol   41 / 38 Bola   27 / 18 Bolesť
1 / 1 Bolest   23 / 15 Bolesti   3 / 3 Bolestiach
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Bolestiam   1 / 1 Bolestiv   1 / 1 Bolestná
1 / 1 Bolestne   1 / 1 Bolestnému   1 / 1 Bolestnú
1 / 1 Bolestný   7 / 5 Bolesťou   1 / 1 Bolesť
129 / 112 Boli   25 / 25 Bolo   1 / 1 Bože
70 / 65 Božej   9 / 9 Boží   25 / 24 Božia
13 / 13 Božích   37 / 31 Božie   15 / 14 Božieho
6 / 6 Božiemu   12 / 12 Božím   6 / 5 Božími
54 / 52 Božiu   8 / 8 Božom   11 / 11 Božou
1 / 1 Božské   1 / 1 Božského   2 / 2 Božskej
1 / 1 Božskému   1 / 1 Božiu   1 / 1 Božom
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 1 Bráne   3 / 3 Bráni   4 / 4 Bránu
2 / 2 Brány   3 / 3 Brat   1 / 1 Brať
7 / 6 Brata   5 / 5 Bratia   3 / 3 Bratmi
3 / 3 Bratom   5 / 5 Bratov   1 / 1 Bratovi
2 / 2 Bratskej   2 / 1 Bu   106 / 89 Bude
43 / 35 Budem   3 / 2 Budeme   146 / 109 Budete
1 / 1 Buďme   1 / 1 Budovať   76 / 62 Buďte
31 / 24 Budú   7 / 7 Budúcnosť   9 / 7 Budúcnosti
1 / 1 Budujeme   1 / 1 Bůh   1 / 1 Búrka
1 / 1 Búrky   38 / 30 By   1 / 1 Být
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
75 / 64 Byť   2 / 2 Bytia   1 / 1 Bytosť
1 / 1 Byť   5 / 3 Čaká   1 / 1 Čakajú
5 / 4 Čakám   2 / 2 Čakať   99 / 85 Čas
65 / 62 Čase   4 / 4 Časoch   18 / 18 Časom
1 / 1 Časov   1 / 1 Časť   1 / 1 Časti
3 / 3 Často   2 / 2 Časťou   12 / 11 Času
3 / 3 Časy   2 / 2 Celá   3 / 3 Celé
11 / 11 Celého   5 / 5 Celej   2 / 2 Celému
14 / 14 Celkom   6 / 6 Celom   2 / 2 Celou
2 / 2 Celú   13 / 12 Celý   15 / 15 Celým
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Celý   2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Centrom
1 / 1 Cenu   1 / 1 Čerstvá   22 / 19 Cesta
2 / 2 Cestami   50 / 46 Ceste   38 / 29 Cestou
80 / 66 Cestu   13 / 12 Cesty   48 / 46 Cez
1 / 1 Cezo   10 / 7 Či   4 / 3 Čias
1 / 1 Cieľ   3 / 3 Cieľom   3 / 3 Číha
16 / 16 Čím   1 / 1 Čin   2 / 2 Činí
1 / 1 Činím   1 / 1 Činov   17 / 14 Cirkev
8 / 7 Cirkvi   1 / 1 Cirkvou   1 / 1 Čistá
19 / 14 Čisté   1 / 1 Čistého   4 / 3 Čistej
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Čistenie   3 / 3 Čistí   2 / 2 Čistota
2 / 2 Čistote   1 / 1 Čistotou   1 / 1 Čistotu
2 / 2 Čistoty   3 / 2 Čistú   3 / 3 Čistých
2 / 2 Čistým   3 / 3 Čistými   1 / 1 Číta
9 / 9 Čítajte   1 / 1 Čítali   1 / 1 Čítaní
1 / 1 Čítania   1 / 1 Čítaním   1 / 1 Čítať
1 / 1 Citát   3 / 3 Cíti   1 / 1 Cítila
2 / 2 Cítili   6 / 6 Cítim   6 / 6 Cítite
1 / 1 Citlivých   2 / 2 Citmi   1 / 1 Citom
1 / 1 Cíťte   1 / 1 City   1 / 1 Člen
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Členmi   3 / 3 Človek   10 / 9 Človeka
2 / 2 Človekom   8 / 8 Človeku   215 / 166 Čo
2 / 2 Čolo   10 / 6 Čolovi   2 / 2 Čom
3 / 3 Čomu   19 / 16 Čoraz   2 / 2 Čoskoro
1 / 1 Čas   1 / 1 Či   1 / 1 Čistotu

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. október 2018

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`