Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
3184 / 732 A   1641 / 650 Aby   1 / 1 Adorácii
1 / 1 Ahko   1 / 1 Ahuj   326 / 278 Aj
1 / 1 Ajte   63 / 51 Ak   6 / 6 Aká
4 / 4 Aké   1 / 1 Akéhokoľvek   3 / 3 Akí
283 / 199 Ako   1 / 1 Akoby   1 / 1 Akokoľvek
7 / 5 Akou   1 / 1 Akt   1 / 1 Aktívnejšia
1 / 1 Aktívni   1 / 1 Aktívnymi   2 / 2 Akú
3 / 3 Akujem   5 / 5 Aký   2 / 2 Akým
1 / 1 Ala   1 / 1 Alásku   195 / 154 Ale
15 / 15 Alebo   61 / 41 Ani   2 / 2 Anjelmi
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
14 / 14 Áno   2 / 1 Apo   91 / 58 Apoštoli
36 / 32 Apoštolmi   15 / 12 Apoštolov   2 / 1 Apoštoli
2 / 1 Apoštolmi   1 / 1 As   1 / 1 Aspoň
25 / 25 Avšak   21 / 19   1 / 1 Azúrové
1 / 1 Ba   2 / 2 Balzamom   1 / 1 Bát
1 / 1 Bdejte   1 / 1 Bdel   1 / 1 Bdelí
1 / 1 Bdení   2 / 2 Bdenia   1 / 1 Bdie
4 / 3 Bdiem   1 / 1 Beriem   1 / 1 Betlehemskou
104 / 89 Bez   1 / 1 Bezbožnosti   2 / 2 Bezhraničná
2 / 2 Bezhranične   1 / 1 Bezhraničnej   1 / 1 Bezhraničnou
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Bezhraničnú   1 / 1 Bežíte   1 / 1 Bezmocní
1 / 1 Beznádeje   2 / 2 Bezpečí   1 / 1 Bezpodmienečne
2 / 2 Bezpodmienečnú   1 / 1 Bezradní   1 / 1 Bezv
1 / 1 Bezvýchodisková   2 / 2 Bibliu   1 / 1 Biedou
1 / 1 Biedy   1 / 1 Blahobytu   1 / 1 Blaženosť
2 / 1 Blaženosti   1 / 1 Blíži   1 / 1 Blížime
1 / 1 Blížite   1 / 1 Blízki   20 / 18 Blízko
3 / 3 Blízkosť   6 / 6 Blízkosti   1 / 1 Blízkych
5 / 5 Blížneho   16 / 16 Blížnemu   2 / 2 Blížnom
4 / 3 Blížnych   10 / 9 Blížnym   1 / 1 Blížnymi
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Bližší   18 / 17 Bližšie   1 / 1 Bližším
1 / 1 Blúdení   1 / 1 Blúdenie   1 / 1 Blúdi
4 / 4 Blúdia   1 / 1 Blúdiac   1 / 1 Blúdiace
270 / 211 Boh   218 / 176 Boha   1 / 1 Bohaté
1 / 1 Bohatší   1 / 1 Bohatšie   3 / 2 Bohatstvo
1 / 1 Bohatstvu   2 / 2 Bohočloveka   61 / 56 Bohom
1 / 1 Bohoslužby   198 / 163 Bohu   4 / 3 Boj
1 / 1 Boja   4 / 4 Boji   1 / 1 Bojíte
1 / 1 Bojovať   9 / 9 Bojuje   1 / 1 Bojujem
1 / 1 Bojujete   2 / 2 Bojujte   1 / 1 Bokom
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
51 / 45 Bol   46 / 43 Bola   33 / 22 Bolesť
1 / 1 Bolest   2 / 2 Bolesťami   24 / 16 Bolesti
3 / 3 Bolestiach   2 / 2 Bolestiam   1 / 1 Bolestiv
1 / 1 Bolestivé   1 / 1 Bolestná   1 / 1 Bolestné
1 / 1 Bolestne   1 / 1 Bolestnému   1 / 1 Bolestnú
1 / 1 Bolestný   7 / 5 Bolesťou   1 / 1 Bolesť
149 / 129 Boli   32 / 32 Bolo   1 / 1 Bože
75 / 70 Božej   9 / 9 Boží   26 / 25 Božia
17 / 17 Božích   41 / 35 Božie   17 / 16 Božieho
6 / 6 Božiemu   14 / 14 Božím   6 / 5 Božími
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
58 / 56 Božiu   8 / 8 Božom   11 / 11 Božou
2 / 2 Božské   1 / 1 Božského   2 / 2 Božskej
1 / 1 Božskému   1 / 1 Božiu   1 / 1 Božom
2 / 1 Bráne   3 / 3 Bráni   1 / 1 Brániť
5 / 5 Bránu   2 / 2 Brány   2 / 2 Brať
3 / 3 Brat   8 / 7 Brata   5 / 5 Bratia
3 / 3 Bratmi   4 / 4 Bratom   5 / 5 Bratov
2 / 2 Bratovi   2 / 2 Bratskej   4 / 3 Bu
1 / 1 Bud   120 / 102 Bude   47 / 38 Budem
3 / 2 Budeme   158 / 119 Budete   1 / 1 Buďme
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Budovali   1 / 1 Budovať   100 / 82 Buďte
34 / 27 Budú   1 / 1 Budúce   18 / 17 Budúcnosť
13 / 10 Budúcnosti   1 / 1 Budujeme   1 / 1 Bůh
1 / 1 Búrka   1 / 1 Búrky   44 / 33 By
1 / 1 Být   87 / 75 Byť   2 / 2 Bytia
1 / 1 Bytím   1 / 1 Bytosť   1 / 1 Byť
7 / 5 Čaká   1 / 1 Čakajú   5 / 4 Čakám
1 / 1 Čakania   1 / 1 Čakanie   2 / 2 Čakať
119 / 101 Čas   77 / 74 Čase   4 / 4 Časoch
20 / 20 Časom   1 / 1 Časov   1 / 1 Časť
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Časti   3 / 3 Často   2 / 2 Častokrát
2 / 2 Časťou   14 / 13 Času   4 / 4 Časy
2 / 2 Celá   3 / 3 Celé   13 / 13 Celého
5 / 5 Celej   2 / 2 Celému   14 / 14 Celkom
6 / 6 Celom   2 / 2 Celou   2 / 2 Celú
14 / 13 Celý   15 / 15 Celým   1 / 1 Celý
2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Centrom   1 / 1 Cenu
3 / 1 Čerpáte   1 / 1 Čerstvá   30 / 24 Cesta
2 / 2 Cestami   59 / 55 Ceste   46 / 37 Cestou
85 / 71 Cestu   13 / 12 Cesty   54 / 52 Cez
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Cezo   10 / 7 Či   4 / 3 Čias
1 / 1 Cieľ   6 / 6 Cieľom   3 / 3 Číha
16 / 16 Čím   1 / 1 Čin   2 / 2 Činí
1 / 1 Činím   1 / 1 Činov   1 / 1 Čiňte
19 / 15 Cirkev   8 / 7 Cirkvi   1 / 1 Cirkvou
2 / 2 Čistá   22 / 17 Čisté   2 / 2 Čistého
4 / 3 Čistej   1 / 1 Čistenie   3 / 3 Čistí
2 / 2 Čistota   2 / 2 Čistote   1 / 1 Čistotou
1 / 1 Čistotu   2 / 2 Čistoty   3 / 2 Čistú
3 / 3 Čistých   8 / 8 Čistým   4 / 4 Čistými
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Číta   10 / 10 Čítajte   1 / 1 Čítali
1 / 1 Čítaní   1 / 1 Čítania   2 / 2 Čítaním
1 / 1 Čítať   1 / 1 Citát   4 / 4 Cíti
1 / 1 Cítila   3 / 3 Cítili   7 / 7 Cítim
6 / 6 Cítite   1 / 1 Citlivejšou   1 / 1 Citlivých
5 / 5 Citmi   2 / 2 Citom   1 / 1 Cíťte
1 / 1 City   1 / 1 Člen   1 / 1 Členmi
3 / 3 Človek   11 / 10 Človeka   2 / 2 Človekom
10 / 10 Človeku   1 / 1 Cnos   239 / 186 Čo
1 / 1 Čoho   2 / 2 Čolo   14 / 10 Čolovi
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Čom   3 / 3 Čomu   23 / 20 Čoraz
2 / 2 Čoskoro   1 / 1 Čas   1 / 1 Či
1 / 1 Čistotu            

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 25. január 2023

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`