Zoznam všetkých slov v posolstvách Panny Márie (Slovenčina) - písmená A-C

Messages toolbox: Concordance | Kľúčové slová | Toplist | Hľadať

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Počet - Celkový výskyt daného slova v posolstvách
Počet - Celkový počet posolstiev obsahujúcich dané slovo

Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2809 / 666 A   1495 / 589 Aby   1 / 1 Adorácii
1 / 1 Ahko   1 / 1 Ahuj   291 / 250 Aj
1 / 1 Ajte   57 / 46 Ak   6 / 6 Aká
4 / 4 Aké   1 / 1 Akéhokoľvek   3 / 3 Akí
253 / 181 Ako   1 / 1 Akoby   1 / 1 Akokoľvek
6 / 4 Akou   1 / 1 Akt   1 / 1 Aktívnejšia
1 / 1 Aktívni   1 / 1 Aktívnymi   2 / 2 Akú
1 / 1 Akujem   5 / 5 Aký   1 / 1 Akým
181 / 141 Ale   15 / 15 Alebo   55 / 35 Ani
2 / 2 Anjelmi   14 / 14 Áno   2 / 1 Apo
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
71 / 47 Apoštoli   32 / 28 Apoštolmi   15 / 12 Apoštolov
2 / 1 Apoštoli   2 / 1 Apoštolmi   1 / 1 As
1 / 1 Aspoň   25 / 25 Avšak   18 / 16
1 / 1 Azúrové   1 / 1 Ba   1 / 1 Balzamom
1 / 1 Bát   1 / 1 Bdejte   1 / 1 Bdelí
1 / 1 Bdení   1 / 1 Bdenia   1 / 1 Bdie
4 / 3 Bdiem   1 / 1 Beriem   1 / 1 Betlehemskou
93 / 80 Bez   1 / 1 Bezbožnosti   1 / 1 Bezhraničná
1 / 1 Bezhranične   1 / 1 Bezhraničnej   1 / 1 Bezhraničnou
2 / 2 Bezhraničnú   1 / 1 Bežíte   1 / 1 Bezmocní
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Beznádeje   2 / 2 Bezpečí   1 / 1 Bezpodmienečne
2 / 2 Bezpodmienečnú   1 / 1 Bezradní   1 / 1 Bezv
1 / 1 Bezvýchodisková   2 / 2 Bibliu   1 / 1 Biedou
1 / 1 Biedy   1 / 1 Blahobytu   1 / 1 Blaženosť
2 / 1 Blaženosti   1 / 1 Blíži   1 / 1 Blížime
1 / 1 Blížite   1 / 1 Blízki   20 / 18 Blízko
1 / 1 Blízkosť   6 / 6 Blízkosti   1 / 1 Blízkych
5 / 5 Blížneho   14 / 14 Blížnemu   1 / 1 Blížnom
4 / 3 Blížnych   8 / 8 Blížnym   1 / 1 Blížnymi
2 / 2 Bližší   18 / 17 Bližšie   1 / 1 Bližším
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Blúdení   1 / 1 Blúdenie   1 / 1 Blúdi
4 / 4 Blúdia   1 / 1 Blúdiac   1 / 1 Blúdiace
243 / 190 Boh   194 / 155 Boha   1 / 1 Bohaté
1 / 1 Bohatší   1 / 1 Bohatšie   3 / 2 Bohatstvo
1 / 1 Bohatstvu   1 / 1 Bohočloveka   57 / 52 Bohom
1 / 1 Bohoslužby   178 / 146 Bohu   4 / 3 Boj
1 / 1 Boja   4 / 4 Boji   1 / 1 Bojíte
1 / 1 Bojovať   4 / 4 Bojuje   1 / 1 Bojujem
1 / 1 Bojujete   2 / 2 Bojujte   1 / 1 Bokom
50 / 44 Bol   41 / 38 Bola   27 / 18 Bolesť
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Bolest   1 / 1 Bolesťami   23 / 15 Bolesti
3 / 3 Bolestiach   2 / 2 Bolestiam   1 / 1 Bolestiv
1 / 1 Bolestná   1 / 1 Bolestne   1 / 1 Bolestnému
1 / 1 Bolestnú   1 / 1 Bolestný   7 / 5 Bolesťou
1 / 1 Bolesť   132 / 114 Boli   25 / 25 Bolo
1 / 1 Bože   72 / 67 Božej   9 / 9 Boží
25 / 24 Božia   13 / 13 Božích   38 / 32 Božie
15 / 14 Božieho   6 / 6 Božiemu   13 / 13 Božím
6 / 5 Božími   54 / 52 Božiu   8 / 8 Božom
11 / 11 Božou   1 / 1 Božské   1 / 1 Božského
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
2 / 2 Božskej   1 / 1 Božskému   1 / 1 Božiu
1 / 1 Božom   2 / 1 Bráne   3 / 3 Bráni
1 / 1 Brániť   4 / 4 Bránu   2 / 2 Brány
1 / 1 Brať   3 / 3 Brat   7 / 6 Brata
5 / 5 Bratia   3 / 3 Bratmi   3 / 3 Bratom
5 / 5 Bratov   1 / 1 Bratovi   2 / 2 Bratskej
2 / 1 Bu   108 / 91 Bude   45 / 36 Budem
3 / 2 Budeme   148 / 111 Budete   1 / 1 Buďme
1 / 1 Budovať   77 / 63 Buďte   32 / 25 Budú
1 / 1 Budúce   7 / 7 Budúcnosť   9 / 7 Budúcnosti
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Budujeme   1 / 1 Bůh   1 / 1 Búrka
1 / 1 Búrky   38 / 30 By   77 / 66 Byť
1 / 1 Být   2 / 2 Bytia   1 / 1 Bytosť
1 / 1 Byť   5 / 3 Čaká   1 / 1 Čakajú
5 / 4 Čakám   1 / 1 Čakania   1 / 1 Čakanie
2 / 2 Čakať   105 / 89 Čas   68 / 65 Čase
4 / 4 Časoch   19 / 19 Časom   1 / 1 Časov
1 / 1 Časť   1 / 1 Časti   3 / 3 Často
2 / 2 Časťou   13 / 12 Času   3 / 3 Časy
2 / 2 Celá   3 / 3 Celé   11 / 11 Celého
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
5 / 5 Celej   2 / 2 Celému   14 / 14 Celkom
6 / 6 Celom   2 / 2 Celou   2 / 2 Celú
14 / 13 Celý   15 / 15 Celým   1 / 1 Celý
2 / 2 Cenacolo   1 / 1 Centrom   1 / 1 Cenu
1 / 1 Čerstvá   23 / 20 Cesta   2 / 2 Cestami
50 / 46 Ceste   39 / 30 Cestou   81 / 67 Cestu
13 / 12 Cesty   48 / 46 Cez   1 / 1 Cezo
10 / 7 Či   4 / 3 Čias   1 / 1 Cieľ
3 / 3 Cieľom   3 / 3 Číha   16 / 16 Čím
1 / 1 Čin   2 / 2 Činí   1 / 1 Činím
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
1 / 1 Činov   17 / 14 Cirkev   8 / 7 Cirkvi
1 / 1 Cirkvou   1 / 1 Čistá   19 / 14 Čisté
1 / 1 Čistého   4 / 3 Čistej   1 / 1 Čistenie
3 / 3 Čistí   2 / 2 Čistota   2 / 2 Čistote
1 / 1 Čistotou   1 / 1 Čistotu   2 / 2 Čistoty
3 / 2 Čistú   3 / 3 Čistých   3 / 3 Čistým
3 / 3 Čistými   1 / 1 Číta   9 / 9 Čítajte
1 / 1 Čítali   1 / 1 Čítaní   1 / 1 Čítania
1 / 1 Čítaním   1 / 1 Čítať   1 / 1 Citát
3 / 3 Cíti   1 / 1 Cítila   2 / 2 Cítili
 
Počet Slovo   Počet Slovo   Počet Slovo
6 / 6 Cítim   6 / 6 Cítite   1 / 1 Citlivých
2 / 2 Citmi   2 / 2 Citom   1 / 1 Cíťte
1 / 1 City   1 / 1 Člen   1 / 1 Členmi
3 / 3 Človek   10 / 9 Človeka   2 / 2 Človekom
8 / 8 Človeku   219 / 170 Čo   1 / 1 Čoho
2 / 2 Čolo   11 / 7 Čolovi   2 / 2 Čom
3 / 3 Čomu   20 / 17 Čoraz   2 / 2 Čoskoro
1 / 1 Čas   1 / 1 Či   1 / 1 Čistotu

Tento zoznam bol vygenerovaný zo všetkýcz Medžugorských posolstiev
1. marec 1984  až do najnovšieho posolstva 2. marec 2019

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`