Mapa stránok

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`