Dar Panně Marii

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Devítidenní pobožnost ke Královně Míru

Medžugorje
1981 - 2011

Co darovat Panně Marii k 30. výročí jejích zjevení?

Co bychom mohli darovat Panně Marii k výročí jejích zjevení? To je otázka, kterou si kladou mnozí poutníci.

A my na ni odpovídáme otázkou: Což by nebylo nejmilejším darem Panně Marii, kdyby lidé začali skutečně žít Její poselství?

Ústřední nití Mariiných poselství rozhodně je výzva k míru a usmíření, ale stejně tak často Panna Maria v poselstvích vyhlašuje, že k míru a usmíření dojdeme jedině modlitbou. Proto je neúnavná ve svých výzvách k modlitbě, abychom obnovovali modlitbu, dokud se nám nestane radostí, abychom se modlili srdcem...

S přáním, abychom darovali Panně Marii k tomuto výročí něco mimořádného, něco, v čem by se mohly sjednotit všechny Její děti po celém světě, něco, v čem budou prožívána všechna Její poselství, vymysleli jsme takovou jednoduchou novénu (= pobožnost, opakující se po devět dní).

Proč novéna?

Zdá se, že termín "novéna" má původ v Novém zákoně, kdy byli Maria a apoštolové po Ježíšově Nanebevstoupení devět dnů jako jedno srdce, jedna duše spojeni ve vytrvalé modlitbě a očekávali přislíbeného Ducha Obránce, který je naplnil, "když nastal padesátý den" (Sk 2, 1). Od té doby je modlení devítidenních pobožností časté v tradici Církve. I sama Panna Maria nás v Medžugorji zve: "Drahé děti, obětujte novénu, obětujte se tam, kde se cítíte nejvíce spoutáni..."(25. 7. 1993)

Jak se modlit tuto novénu?

Každému dni je určen určitý úmysl, za který se modlí meditováním uvedených textů při slavných tajemstvích růžence. Texty (první je citát z evangelia, druhý je jedno poselství Panny Marie z některého minulého výročí, třetí je úryvek z Katechizmu katolické Církve) neodpovídají jednotlivým tajemstvím, nýbrž jsou vybrány, aby objasnily zvolený úmysl z pohledu evangelia, z pohledu Mariina a z pohledu Církve. Svým obsahem by měly být pomocí pro ty, kteří se chtějí krátkým modlitebním zamyšlením uvést do tajemství růžence. Úryvky z katechizmu o modlitbě nám zvláště ukazují bohatství, hloubku a nevyčerpatelnost zážitku křesťanské modlitby, které nám Panna Maria i zde v Medžugorji pouze připomíná. Závěrečná modlitba v sobě sjednocuje všechny modlitby na úmysl dne.

Společně za novým

Věříme, že i dnes tato naše sjednocenost srdcí v modlitbě přinese nový zážitek Lásky Boží, která je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám je dán a který je vždy určitým novým počátkem, určitým přechodem na další úroveň života. A jako se mohou modlitbou proměnit i skutečné války, stejně jako války pochybnosti a nevěry, též přírodní zákony se mohou změnit, upřímně doufáme, že tato naše společná modlitba, sjednocená v Mariině Srdci za vítězství Jejího Neposkvrněného Srdce způsobí, že proměna našich srdcí a životů bude Panně Marii tím nejmilejším darem.

Texty k rozjímání ...


Český překlad novény vydalo Centrum Vérité 6. června 2001

Poselství z Medžugorje, 25. července 1993

Drahé děti ! Děkuji vám za vaše modlitby a za lásku, kterou mi projevujete. Vyzývám vás, ať se rozhodnete modlit na moje úmysly. Drahé děti, konejte novény a obětujte to, v čem se nejvíce cítíte spoutáni. Přeji si, aby váš život byl spoután se mnou. Já jsem vaše matka a přeji si, dítka, aby vás satan nesvedl, protože on si vás přeje svést na špatnou cestu, ale nemůže, když mu to vy nedovolíte. Proto, dítka, obnovte modlitbu ve svých srdcích a tehdy pochopíte moji výzvu a moje živé přání, abych vám pomohla.

Zobrazit všechna poselství z Medžugorje obsahující slova Novénu nebo Novény

Virgin Mary of Medjugorje statue
 
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Od začátku zjevení v červnu 1981 se Medžugorje (Bosna a Herzegovina, bývalá země Jugoslávie v jižní Evropě, viz mapa) stalo významným zdrojem Boží milosti a povzbuzení víry pro milióny lidí a tisíce modlitebních skupin. Mnoho lidé na tomto místě zažívají Boží blízkost ve svých srdcích a často získávají motivaci k vedení hodnotného života. Života založeného na otevřeném srdci, s láskou pro Boha a lidi k životu modlitby a společenství s Bohem. Modlitby, změněné životy a humanitární aktivity a projekty ovlivněné Medžugorjem, bezpochyby pomáhají vytvořit z tohoto světa lepší místo. Možná více, než bychom čekali.

Medjugorje TodayMedjugorje Today

V této sekci publikujeme v souhrnné formě základní informace o . Další dokumenty, články, svědectví a videa související s Medžugorjem jsou v sekcích Články a Aktuality, Poselství z Medžugorje a Medjugorje Videos.

 
 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`