“Medžugorje je místo milosti, a plody – četná obrácení - to dokazují”

(Rozhovor s Mons. Giovanni Battistou Pichierri)

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano
Bruno Volpe hovořil s mons. Giovanni Battistou Pichierri, arcibiskupem Trani, Barletta, Bisceglie (titulární biskup Nazareta), který vysvětluje:

„Opatrnost Církve považuji za vhodnou a oprávněnou. Vizionáři nadále hovoří, proto je potřeba čekat. Ale jestli se do Medžugorje věřící scházejí v tak velikém počtu, rozhodně existuje nějaký pozitivní důvod”.

Stav Církve, je přitom velmi opatrný.

“To je pravda. Existují pokyny, které biskupům a diecézním kněžím zabraňují ve vedení poutí, ale konfrontací se šíří a jasností fenoménu, se ta přísnost pozvolna zmírňuje.”

Důstojnosti, znáte-li vy osobně lidi a věřící, kteří se obrátili a změnili život nebo způsob života díky Medžugorji?

“Rozhodně ano. Proč bych to měl zapírat? Znám dobré lidi, kteří před návštěvou Medžugorje nebyli praví a autentičtí věřící a z toho místa se vrátili doslova proměněni. A z toho pohledu považuji za správné hovořit o místě milosti.“

Co máme chápat pod tím „místem milosti“?

“Obrácení, přijímání svátostí, kterým se člověk možná dlouho vyhýbal a odmítal je, to znamená milost. Já vím, že se to v Medžugorji děje s určitou stálostí. K obrácení může docházet i na jiných místech, ale jestli se někde projevují ve velikém množství, pak myslím, že je Za tím Boží ruka, Jeho mocná vůle”.

Proč je Církev tak opatrná?

“Je třeba říci, že v otázce mariánských zjevení Církev ponechává věřícím možnost svobodného rozhodnutí chtějí-li věřit nebo ne. Protože zjevení nejsou pravdy víry. Církev uznala již tolik zjevení. Ve vztahu k Medžugorji, právě proto, že vizionáři - které považuji za lidi se zdravým rozumem – stále ještě hovoří, tedy proto, že zjevení neskončila, Církev rozhodla počkat s vyjádřením svého úsudku. Ale odložení samo o sobě neznamená neschvalování.“

Zlomyslní lidé rozseli pochybnosti o získávání možností náboženského „kšeftování“.

„To se mi zdá být přehnané, škodolibé. Nevylučuji, že něco takového tam i je, ale ten fenomén je různorodý a je možné se s ním setkávat v blízkosti svatyní a bazilik často. Nechápu, proč by se to mělo zdůrazňovat, když se tu jedná o Medžugorje a přetvařovat se, že se to na jiných místech neděje. Celkem vzato, jestli existují lidé, kteří zdůrazňují ekonomický zisk netransparentním způsobem, oni se z toho budou zodpovídat před vlastním svědomím, a jestli se tohle děje, pak ne jen v Medžugorji.

Jeden známý arcibiskup exorcista napsal, že by se mohlo jednat o ďábelský podvod.

“S veškerou úctou ke spolubratrovi a příteli, kterého si vážím, nesouhlasím s ním. Mám zato, že je to přehánění. V Medžugorji se děje tolik obrácení a to znamená, přibližování se Bohu. Ďábel chce pravý opak, tedy rozdělení. V tom případě by ďábel pracoval sám proti sobě a to se mi zdá být opravdu málo pravděpodobné.“

Promluvme si trochu i o Panně Marii. Kdo je to milé stvoření?

„Je to dcera siónská osvobozená od hříchu prvotního, kterou Bůh určil pro plán spásy. Je to ona Žena, která vyslovila své ANO, a tak přispěla k záměrům spásy, obnovila a napravila negativní čin Adama a Evy. Maria je skutečně celá svatá a jistý prostředník, který nám pomáhá k získání milosti Boží.“

Bruno Volpe

 

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`