Poselství z Medžugorje, 18. března 2005 - Poselství ze zjevení pro Mirjanu


 

Poselství z Medžugorje, 18. března 2005 [O] - Poselství ze zjevení pro Mirjanu

Při zjevení, které se podle slibu Panny Marie uskutečnilo - jako každým rokem - na Mirjaniny narozeniny a které bylo letos ohlášeno na 14. hodinu, dala Matka Boží následující poselství:
Drahé děti! Já k vám přicházím jako matka, která má nade všechno ráda svoje děti. Děti moje, přeji si i vás naučit milovat. Modlím se za to. Modlím se, abyste v každém svém bližním poznaly mého Syna. Cesta k mému Synu, který je pravý mír a láska, vede skrze lásku ke všem bližním. Děti moje, modlete se a postěte, aby vaše srdce bylo otevřené pro tento můj úmysl.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`