Poselství z Medžugorje, 25. června 2005


 

Poselství z Medžugorje, 25. června 2005 [O]

Drahé děti! Dnes vám děkuji za každou oběť, kterou jste přinesly na moje úmysly. Volám vás, dítka, abyste byli mými apoštoly míru a lásky ve svých rodinách a ve světě. Modlete se, aby vás Duch svatý osvítil a vedl po cestě svatosti. Já jsem s vámi a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`