Poruka, 25. prosinac 2001. - Godišnje Gospino ukazanje Jakovu


 

Poruka, 25. prosinac 2001. [O] - Godišnje Gospino ukazanje Jakovu

Ukazanje je počelo u 15 sati i 30 minuta i trajalo je 5 minuta. Gospa je dala slijedeću poruku:
Draga djeco! Danas kad se Isus ponovno rodio za vas, na poseban način želim vas pozvati na obraćenje. Molite, molite, molite za obraćenje vašega srca, da se Isus rodi u svima vama, nastani u vama i zavlada cijelim vašim bićem. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu!
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`