Poruka, 25. lipanj 2007. - Godišnje Gospino ukazanje Ivanki


 

Poruka, 25. lipanj 2007. [O] - Godišnje Gospino ukazanje Ivanki

Ukazanje, koje je trajalo 17 minuta, Ivanka je imala u svojoj obiteljskoj kući. Ukazanju je bila nazočna samo Ivankina obitelj, muž i troje djece. Nakon ukazanja vidjelica Ivanka je rekla:
Gospa je ostala sa mnom 17 minuta, bila je radosna, pričala mi je o svome životu. Gospa je rekla:
Draga djeco, primite moj majčinski blagoslov!
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`