Molitve

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Molitva Kraljici Mira

Majko Božja i majko naša Marijo, Kraljice Mira!

Došla si k nama da nas vodiš Bogu.

Isprosi nam od njega milost

da mu poput Tebe i mi mognemo ne samo reći:

«Neka mi bude po riječi Tvojoj!»,

nego to i ostvariti.

U Tvoje ruke stavljamo svoje ruke

Da nas kroz ove nevolje i poteškoće

dovedeš k Njemu.

Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

VJEROVANJE, 7 OČENAŠA, 7 ZDRAVOMARIJA, 7 SLAVA OCU

Zaziv Duha Svetoga

O dođi Stvorče, Duše Svet,

pohodi duše vjernika,

poteci višnjom milosti

u grudi štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,

blagodat Boga Svevišnjeg,

studenac živi, ljubav, plam

i pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,

ti prste desne Očeve,

od vječnog Oca obećan,

ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu,

zadahni dušu ljubavlju,

u nemoćima tjelesnim

potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj

i postojani mir nam daj,

ispred nas idi, vodi nas

da svakog zla se klonimo.

Daj Oca da upoznamo

i Krista, Sina njegova.

I u te Duha njihova

da vjerujemo sveudilj.

Sva slava Ocu vječnomu

i uskrslomu Sinu mu

sa Tješiteljem presvetim

nek bude sad i uvijeke. Amen.

S. Pošalji Duha svoga i postat će.

O. I obnovit ćeš lice zemlje.

Pomolimo se: Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjesi vazda radujemo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Krunica (ružarij)

Radosna otajstva

1. U prvom otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je arkanđeo Gabrijel navijestio Blaženoj Djevici Mariji da će začeti i roditi Sina Božjega po Duhu Svetom.

1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... i Slava Ocu

2. U drugom otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija pohodila svoju rodicu, svetu Elizabetu, i ostala s njome tri mjeseca.

1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... i Slava Ocu

3. U trećem otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija rodila Gospodina našega Isusa Krista u špilji u Betlehemu i postavila ga u jasle.

1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... i Slava Ocu

4. U četvrtom otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija četrdeseti dan poslije porođaja prikazala Ocu nebeskom svoga Sina u hramu i kako ga je starac Šimun primio na ruke.

1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... i Slava Ocu

5. U petom otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija našla svoga Sina treći dan u Hramu gdje se razgovara s učiteljima, a bilo mu je tada 12 godina.

1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... i Slava Ocu

Žalosna otajstva

1. U prvom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist molio svome nebeskom Ocu i znojio krvavim znojem u Maslinskom vrtu.

1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... i Slava Ocu

2. U drugom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio privezan uz kameni stup i nemilo bičevan u dvoru Pilatovu.

1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... i Slava Ocu

3. U trećem otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio okrunjen trnovom krunom.

1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... i Slava Ocu

4. U četvrtom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio osuđen na smrt, pa je put gore Kalvarije nosio na svojim ramenima preteški križ.

1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... i Slava Ocu

5. U petom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist bio propet na tvrdom križu između dva razbojnika, a gledala ga njegova žalosna Majka Marija.

1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... i Slava Ocu

Slavna otajstva

1. U prvom otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan po svojoj Muci i smrti slavno uskrsnuo od mrtvih, da više nikada ne umre.

1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... i Slava Ocu

2. U drugom otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist četrdeset dana poslije svoga uskrsnuća uzašao na nebo i sjedi o desnu nebeskog Oca.

1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... i Slava Ocu

3. U trećem otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist poslao Duha Svetoga nad apostole u prilici ognjenih jezika.

1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... i Slava Ocu

4. U četvrtom otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija preminula s ovoga svijeta, te kako je dušom i tijelom bila uznesena na nebo.

1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... i Slava Ocu

5. U petom otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Blaženu Djevicu Mariju okrunilo Presveto Trojstvo za kraljicu neba i zemlje, i razmišljat ćemo rajsko uživanje svih Svetih.

1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... i Slava Ocu

Litanije Gospine

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj nam se!

Sine, otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas

Sveta Bogorodice,

Sveta Djevo Djevica,

Majko Kristova,

Majko Božje milosti,

Majko prebistra,

Majko prečista,

Majko neoskvrnjena,

Majko nepovrijeđena,

Majko ljubezna,

Majko divna,

Majko dobrog savjeta,

Majko Stvoriteljeva,

Majko Spasiteljeva,

Majko Crkve,

Majko naša,

Djevice premudra,

Djevice časna,

Djevice hvale dostojna,

Djevice moguća,

Djevice milostiva,

Djevice vjerna,

Ogledalo pravde,

Prijestolje mudrosti,

Uzroče naše radosti,

Posudo duhovna,

Posudo poštovana,

Posudo uzorne pobožnosti,

Ružo otajstvena,

Tornju Davidov,

Tornju bjelokosni,

Kućo zlatna,

Škrinjo zavjetna,

Vrata nebeska,

Zvijezdo jutarnja,

Zdravlje bolesnih,

Utočište grješnika,

Utjeho žalosnih,

Pomoćnice kršćana,

Kraljice anđela,

Kraljice patrijarha,

Kraljice proroka,

Kraljice apostola,

Kraljice mučenika,

Kraljice priznavalaca,

Kraljice djevica,

Kraljice svih svetih,

Kraljice bez grijeha istočnog začeta,

Kraljice na nebo uznesena,

Kraljice svete krunice,

Kraljice obitelji,

Kraljice mira.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

S. Moli za nas, Sveta Bogorodice.

O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Dopusti nama slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našem! Amen!

Međugorska himna Gospi
-
Majci Mira

Došli smo Ti, Majko draga,

Sa svih strana ove Zemlje,

Donijesmo ti jade svoje

I u njima svoje želje.

Pogledaj nas, utješi nas,

Svoje ruke stavi na nas!

Svome Sinu preporuči,

Majko mira, moli za nas!

Cijela Crkva gleda u Te

Ko u zvijezdu zadnjeg spasa.

Očisti nas, zagrli nas,

Molimo te iz sveg glasa!

Bijakovo Tvoje malo,

Međugorje cijelo s njime

Razniješe Tvoju slavu,

Proslaviše Tvoje ime.

Za svu ljubav, Majko draga,

Što je ovdje na nas izli,

Dajemo ti obećanje

Biti bolji neg smo bili.

 

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`