14 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - May 25, 2015 - 25 maggio 2015

Čeština - Poselství, 25. května 2015

Poselství z Medžugorje, 25. května 2015

"Drahé děti! I dnes jsem s vámi a s radostí vás všechny vyzývám: modlete se a věřte v sílu modlitby. Otevřete svoje srdce, dítka, aby vás Bůh naplnil svojí láskou a vy budete radost druhým. Vaše svědectví bude silné a všechno co činíte bude propleteno Boží něžností. Já jsem s vámi a prosím za vás a vaše obrácení, dokud nedáte Boha na první místo. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. "
 

Perché Dio possa vivere nei vostri cuori, dovete amare.

`