Boodschap, 25 april 2009


 

Boodschap, 25 april 2009 [O]

Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie allen op te bidden voor de vrede en er van te getuigen in jullie families opdat de vrede de grootste schat zou worden op deze aarde zonder vrede. Ik ben jullie Koningin van de Vrede, en uw moeder. Ik wens jullie te leiden op de weg van de vrede, die alleen van God komt. Daarom, bid bid bid. Dank om jullie beantwoording aan mijn oproep.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`