Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. kwiecień 2009r.

Módlcie się o pokój i dawajcie jego świadectwo


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. kwiecień 2009r. [O]

Drogie dzieci! Dziś wzywam was wszystkich, byście modlili się o pokój i dawali świadectwo pokoju w waszych rodzinach, tak by pokój stał się skarbem na tej niespokojnej ziemi. Jestem waszą Królową Pokoju i waszą Matką. Pragnę was poprowadzić drogą pokoju, która pochodzi jedynie od Boga. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Matka Boża w orędziu z 25 kwietnia 2009 roku wzywa nas do modlitwy o pokój oraz byśmy równocześnie dawali świadectwo pokoju, przede wszystkim w rodzinach, a następnie na całym świecie. Faktem jest, że niepokój w różnych formach obecny jest w naszych czasach. Wiedząc o tym nie możemy pozostać obojętni, ale powinniśmy użyć wszelkich dostępnych środków dla budowania pokoju. Kościół, który od samego początku głosi Dobrą Nowinę wezwany jest do głoszenia i budowania pokoju w każdym czasie. Jan Paweł II w orędziu na Światowy Dzień Modlitwy o Pokój napisał: „Nie twierdzimy, że w czytaniu Ewangelii znajdujemy gotowe już rozwiązania dla urzeczywistnienia takiego czy innego postępu w kwestii pokoju, ale na każdej stronie Ewangelii i historii Kościoła znajdujemy ducha miłości braterskiej, który silnie wychowuje dla pokoju.” My chrześcijanie jesteśmy wezwani by własnym życiem głosić i dawać świadectwo o pokoju. Budowanie pokoju nie jest kwestią wyboru lecz obowiązku. Pokoju nie osiągamy raz na zawsze, ale należy go ciągle budować, jest on bowiem najgłębszym pragnieniem serca człowieka. W książce „Pośćcie sercem” o. Slavko Barbarić napisał: „Ileż razy utraciliśmy pokój, bo byliśmy pełni pychy, egoizmu, zawiści, zazdrości, nienawiści, uzależnieni od władzy i splendoru. Doświadczenie potwierdza, że przez post i modlitwę przezwyciężamy zło, pychę, egoizm, serce otwiera się, a pokora, oddanie i dobroć wzrastają dzięki czemu powstają właściwe uwarunkowania dla pokoju. I kto ma pokój bo kocha i przebacza ten pozostaje w zdrowiu i fizycznym i psychicznym i jest zdolny, by swoje życie formować w sposób godny człowieka – najwyższego stworzenia Bożego. Przez post i modlitwę zmniejszają się i sprowadzają się do właściwych wymiarów ludzkie potrzeby, przez co ponownie stwarzane są uwarunkowania potrzebne dla zaistnienia pokoju i właściwych relacji wobec innych ludzi i rzeczy materialnych. We wszystkim co czynimy złym czy dobrym poszukujemy pokoju. Każdy człowiek kocha, poszukuje i przeżywa pokój, gdy pozostaje trzeźwy walcząc z uzależnieniem szuka pokoju, kiedy się upija też w jakiś sposób szuka pokoju, kiedy się modli szuka pokoju i kiedy walczy o swe życie i życie ukochanych osób pokój urzeczywistnia.”

Matka Boża Królowa Pokoju pragnie nas wprowadzić w prawdziwy pokój, a to jest Jej Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus, który jest prawdziwym Królem Pokoju. Modlitwa jest pewną drogą prowadzącą do Jezusa i do nieba. Maryja w ostatnim orędziu trzykrotnie prosi nas byśmy się modlili, bo jedynie modlitwa jest pewną i właściwą drogą. Odpowiedzmy całym sercem i duszą na wezwanie Matki Naszej, a ona wprowadzi nas do prawdziwego pokoju, do Bożej miłości, bliskości i radości.

o. Danko Perutina, ofm
Medziugorje, 26 kwietnia 2009 r.


Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`