Medjugorje - Rozkład nabożeństw

Other languages: English, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Medziugorje - Program tygodnia - porządek letni

(od 1 maja do mszy św. na Križevacu)

     

Poniedziałek i Wtorek

7.30 h Msza św. w j. chorwackim
(+ oraz o 13:00 od Rocznicy Objawień do Mszy św. na Križevacu)
Przed południem Msze św. w różnych językach
W ciągu dnia Wcześniej umówione spotkania
Po południu Cicha adoracja w Kaplicy Adoracji
18-21 h Modlitwy wieczorne i spowiedź
  18 h Różaniec: tajemnice radosne i bolesne
  19 h Msza święta
  20-21 h Poświęcenie dewocjonaliów, Modlitwa o zdrowie duszy i ciała, Różaniec: tajemnice chwalebne
     

Środa

   
7.30 h  Msza św. w j. chorwackim
(+ oraz o 13:00 od Rocznicy Objawień do Mszy św. na Križevacu)
Przed południem Msze św. w różnych językach
W ciągu dnia Wcześniej umówione spotkania
Po południu Cicha adoracja w Kaplicy Adoracji
18-21 h  Modlitwy wieczorne i spowiedź
  18 h Różaniec: tajemnice radosne i bolesne
  19 h Msza święta
  20-21 h Poświęcenie dewocjonaliów, Modlitwa o zdrowie duszy i ciała, Różaniec: tajemnice chwalebne
22-23 h Adoracja Eucharystyczna
     

Czwartek

   
7.30 h Msza św. w j. chorwackim
(+ oraz o 13:00 od Rocznicy Objawień do Mszy św. na Križevacu)
Przed południem Msze św. w różnych językach
W ciągu dnia Wcześniej umówione spotkania
Po południu Cicha adoracja w Kaplicy Adoracji
18-21 h Modlitwy wieczorne i spowiedź
  18 h Różaniec
    W Adwencie, w okresie Bożonarodzeniowym i w okresie zwykłym: tajemnice radosne i tajemnice światła.
W okresie Wielkiego Postu: tajemnice światła i tajemnice bolesne.
W okresie Wielkanocnym: tajemnice światła i tajemnice chwalebne.
  19 h Msza święta i poświęcenie dewocjonaliów
20-21 h Adoracja Eucharystyczna
     

Piątek

   
7.30 h  Msza św. w j. chorwackim
(+ oraz o 13:00 od Rocznicy Objawień do Mszy św. na Križevacu)
Przed południem Msze św. w różnych językach
W ciągu dnia Wcześniej umówione spotkania
Po południu Cicha adoracja w Kaplicy Adoracji
14 h Droga Krzyżowa na Górze Kriżewac
18-21 h Modlitwy wieczorne i spowiedź
  18 h Różaniec: tajemnice radosne i bolesne
  19 h Msza święta i poświęcenie dewocjonaliów
20-21 h Adoracja Krzyża
     

Sobota

   
7.30 h, 13 h Msza św. w j. chorwackim
Przed południem Msze św. w różnych językach
W ciągu dnia Wcześniej umówione spotkania
Po południu Cicha adoracja w Kaplicy Adoracji
18-21 h Modlitwy wieczorne i spowiedź
  18 h Różaniec: tajemnice radosne i bolesne
  19 h Msza święta
  20-21 h Poświęcenie dewocjonaliów, Modlitwa o zdrowie duszy i ciała, Różaniec: tajemnice chwalebne
22-23 h Adoracja Eucharystyczna
     

Niedziela i Święta

8, 11, 19 h Msza św. w j. chorwackim
Confession Przed południem za vrijeme Mise
Przed południem Msze św. w różnych językach
W ciągu dnia Wcześniej umówione spotkania
Po południu Cicha adoracja w Kaplicy Adoracji
16 h Różaniec na Górze Objawień
18-21 h   Modlitwy wieczorne i spowiedź
  18 h Różaniec: tajemnice radosne i bolesne
  19 h Msza święta
  20-21 h Poświęcenie dewocjonaliów, Modlitwa o zdrowie duszy i ciała, Różaniec: tajemnice chwalebne
 

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`