Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2000r. - XIX. Rocznica Objawień


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 2000r. [O] - XIX. Rocznica Objawień

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy. Kto się modli nie boji się przyszłości. Dziatki, nie zapomnijcie: jestem z wami i wszystkich was kocham. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`