Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. kwiecień 2003r.

RÓWNIEŻ DZISIAJ ZDECYDUJCIE SIĘ NA BOGA


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. kwiecień 2003r. [O]

Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, abyście otworzyli się na modlitwę. W okresie minionego Wielkiego Postu zrozumieliście jacy jesteście mali i jak mała jest wasza wiara. Dziatki, również dziś zdecydujcie się na Boga, aby On w was i poprzez was zmieniał serca ludzi, ale i wasze serca. Z radością noście Zmartwychwstałego Jezusa w tym niespokojnym świecie, który pragnie Boga i wszystkiego co Boże. Dziatki, jestem z wami i kocham was szczególną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Matka Boża często w orędziach używa słów: dzisiaj, teraz, w tej chwili. Chce nam przez to powiedzieć, że wczoraj minęło, a jutro jeszcze nie nadeszło, istnieje jedynie dziś. Teraz mogę zdecydować się na Boga i modlitwę, teraz mogę stać się osobą wierzącą albo niewierzącą. Ileż to ludzi żyje w zawieszeniu, gdzieś pomiędzy dniem wczorajszym i dniem jutrzejszym, a nie żyją dniem dzisiejszym. Tak, więc nigdy nie są obecni w czasie darowanym im przez Boga. Większość orędzi zaczyna się od „Również dzisiaj wzywam was”. Miłość i wymagania w orędziach Matki Bożej nie uległy zmianie. Maryja jest ciągle taka sama, gdyż Ona nie potrzebuje zmian. Postawmy sobie pytanie na ile się zmieniliśmy, a w jakim stopniu pozostaliśmy tacy sami. Bowiem kto nie idzie do przodu po drodze wiary ten się cofa. Życie duchowe to nie wygodnictwo, ani komfort, lecz nieustanna walka na drodze wiary, tak jak mówi Hiob: „ Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka?” (Hi 7,1a). Musimy walczyć, by zapewnić sobie egzystencję materialną, ale jeszcze bardziej musimy walczyć o rozwój wiary w Boga. Sam Jezus wzywa nas, mówiąc: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Mt 26,41).

Okres Wielkiego Postu był darem i zarazem okazją, byśmy spojrzeli na siebie w prawdzie przed Bogiem. Do tej prawdy wzywa nas teraz Matka Boża. Przed Bogiem jesteśmy maluczcy i jak całe stworzenie zależni jesteśmy od swego Stwórcy. Łaską jest poznanie jak jesteśmy mali i jak mała jest nasza wiara. Nikt nie może powiedzieć, że w stu procentach wierzy Bogu, że Boga kocha w stu procentach tak, iż nie mógłby już więcej. Zawsze jest w nas przestrzeń, do której nie dopuszczamy Boga.

Matka Boża wzywa nas do podjęcia decyzji: „Zdecydujcie się na Boga”. Każdy z nas odpowiedzialny jest za swoje życie i za podejmowane decyzje. Maryja mówiła wiele razy, że Ona nie może tego za nas uczynić. Czyni to, co może. Bez względu na to jak bardzo nas kocha nie może za nas przeżyć naszego życia, czy też zamiast nas umrzeć. Maryja tak jak i Bóg Ojciec nie odbiera nam wolności wyboru. Gdy Bóg posłał do Niej Archanioła Gabriela mogła powiedzieć, mając wolność wyboru: „Jest to dla mnie zbyt trudne, to przekracza moje siły”. W wolności wyboru powiedziała: „Tak” Bogu. Dzisiaj mówi do nas i daje świadectwo, że była to dobra decyzja. „Bóg czeka na naszą decyzję” – jak mówi św. Teresa z Avilla – „tak, aby mógł w nas wszystko uczynić”. Bez naszej decyzji Bóg nie może a raczej nie chce uczynić czegokolwiek przeciwko naszej wolnej woli. Gdy pozwolimy Bogu wtedy On może zmieniać nasze serca i serca innych ludzi w nas i poprzez nas. Nie możemy tego uczynić. Nie możemy nikogo nawrócić przez przekonywanie kogoś, kazania i naukowe wywody. To jest dzieło Boże. Możemy jednak przygotować miejsce w swoim sercu, stworzyć przestrzeń dla Boga. Dopiero wtedy Zmartwychwstały Jezus ma przestrzeń, aby móc przyjść do świata, który pragnie i potrzebuje Boga. Tak jak mówił to św. Augustyn: „Ty go motywujesz, aby szukał radości wychwalając Ciebie, gdyż stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest serce nasze dopóki nie spocznie w Tobie.” (Wyznania I, 1).

Maryja daje nam obietnicę, że jest i pozostanie z nami. Ona przychodzi z wypełnionym miłością sercem Matki, aby mogła je darować każdemu, kto się otworzy i przyjmie Jej miłość. Pozwólmy, aby nas poprowadziła. Nie bójmy się, bo i Ona nie bała się darować swego życia Bogu.

o. Ljubo Kurtović OFM
Medziugorje 26 kwietnia 2003r.


Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`