Orędzie iz Medziugorje, 12. kwiecień 1984r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 12. kwiecień 1984r. [O]

Drogie dzieci! Dziś was proszę, byście skończyli z obmową i modlili się o jedność parafii, gdyż Ja i mój Syn mamy specjalny plan związany z tą parafią. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`