Orędzie iz Medziugorje, 16. sierpień 1984r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 16. sierpień 1984r. [O]

Drogie dzieci! Proszę was, szczególnie z tej parafii, byście przeżywali moje przesłania i przekazywali je innym, kogokolwiek spotkacie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`