Orędzie iz Medziugorje, 22. listopad 1984r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 22. listopad 1984r. [O]

Drogie dzieci! W tych dniach rozpamiętujcie wszystkie główne przesłania i zakorzeniajcie je w swoich sercach do czwartku. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`