Posolstvo, Medžugorie, 2. máj 2008 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane


 

Posolstvo, Medžugorie, 2. máj 2008 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti ! Z Božej vôle som tu s vami na tomto mieste. Želám si, aby ste mi otvorili svoje srdcia a aby ste ma prijali ako matku. Ja vás svojou láskou naučím jednoduchosti života i bohatstvu milosrdenstva a povediem vás k svojmu Synovi. Cesta k nemu môže byť ťažká a bolestná, ale nebojte sa, ja budem s vami. Moje ruky vas budú držať až do konca, do večnej radosti a preto, nebojte sa mi otvoriť. Ďakujem vám. "
"Modlite sa za kňazov. Sú darom môjho Syna. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`