Posolstvo, Medžugorie, 18. marec 2009 - Ročné zjavenie Mirjane Dragicevic Soldo


 

Posolstvo, Medžugorie, 18. marec 2009 [O] - Ročné zjavenie Mirjane Dragicevic Soldo

"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa úprimne a dlho pozreli do svojich sŕdc. Čo v nich uvidíte? Kde je môj Syn a túžba, aby ste ma k Nemu nasledovali? Deti moje, nech tento čas odriekania je časom, keď sa sami seba opýtate: ´Čo si osobne odo mňa môj Boh praje? Čo mám robiť?´ Modlite sa, postite sa a majte srdce plné milosrdenstva. Nezabúdajte na svojich pastierov. Modlite sa, aby sa nestratili, aby zostávali v mojom Synovi, aby takto boli dobrými pastiermi pre svoje stádo. "
Panna Mária pozrela na všetkých prítomných a dodala :
"Opäť vám chcem povedať: Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti. Ďakujem. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`