Posolstvo, Medžugorie, 8. október 1984 - (pondelok)

Other languages: English, Deutsch, Español, Français, Magyar, Slovenčina

 

Posolstvo, Medžugorie, 8. október 1984 [O] - (pondelok)

Jakov bol chorý a doma dostal posolstvo:
"Drahé deti! Všetky modlitby, ktoré sa doma večer modlíte, modlite sa za obrátenie hriešnikov, pretože svet sa nachádza vo veľkom hriechu. Modlite sa každý večer ruženec. "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`