Články a aktuality za měsíc srpen, 2010

8. srpen 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje, Festival Mladifest
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano
Youth Festival Medjugorje 2010

Mladifest, které bylo zahájeno v neděli 1. srpna 2010 pod heslem „Mistře Dobrý, co mám činit, abych získal život věčný“ , skončilo v pátek 6. srpna děkovnou mší svatou v pět hodin ráno na Križevaci. Mši svaté předsedal vedl fra Danko Perutina. Večer před tím, 5. srpna, medžugorský farář, fra Petar Vlašić, jako hostitel, poděkoval všem, popřál jim šťastný návrat a pozval všechny shromážděné na následující 22. Mladifest, který se bude konat v Medžugorji v roce 2011.

17. srpen 2010 /  Kategorie: Festival Mladifest
Discourses Youth Festival 2010
  • „Mistře dobrý, co mám dělat, abych získal život věčný?“ Mladý, bohatý, poctivý, ale spoutaný (Mk 10, 17-27)
  • Promluva fra Ljuba Kurtoviče na 21. Mladifest
30. srpen 2010 , Aktualizováno 3. září 2010 /  Kategorie: Novinky z Medžugorje
Medjugorje News
  • V Medžugorji je veliký počet poutníků
  • Jako minulé roky je v Medžugorji v době prázdnin i vizionář Ivan
  • Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Medžugorji
  • Více než 100x přeletěla oceán, aby mohla být v Medžugorji - 27.08.2010

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`