Medjugorje WebSite - Aktualizace za měsíc květen, 2008

2. květen 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Z Boží vůle jsem zde s vámi na tomto místě. Přeji si, abyste mi otevřely svoje srdce a abyste mne přijaly jako matku. Já vás svojí láskou naučím prostotě života a bohatství milosrdenství, a povedu vás ke svému Synu. Cesta k Němu může být těžká a bolestná, ale nebojte se, já budu s vámi. Moje ruce vás budou držet až do konce, do věčné radosti a proto nebojte se mi otevřít. Děkuji vám.
Během zjevení nebyla Panna Maria ani veselá ani smutná. Byla normálně klidná. Panna Maria ještě dodala:
Modlete se za kněze. Můj Syn vám je daroval.
4. květen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Downloadable / Autor: Steve

Immaculate Mary pics of Walsingham , the UK national shrine of our Lady and a song by Paul Lisney called Immaculate Mary see imagesofheaven.org/Index/Lisney.html for music and our site www.mirmedjugorje.org

11. květen 2008 / Autor: Steve

Pics of CSI's slave redemption missions and other work in Sudan and a soundrack by Peter Mason called "Our Father" see www.itrustjesus.com for music and also visit www.mirmedjugorje.org

24. květen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Mirjana April 2008

An apparition of Our Lady for Mirjana, 2. April 2008

24. květen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Mirjana May 2008

An apparition of Our Lady for Mirjana, 2. May 2008

24. květen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Steve

Pics from scenes of the old testament by chinese artsit He Qi and music by katuv see www.katuvmusic.com and www.heqigallery.com, also visit www.mirmedjugorje.org

25. květen 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! V tomto milostiplném čase, kdy mi Bůh dovolil, abych byla s vámi, vás, dítka, znovu vybízím k obrácení. Pracujte na spasení světa zvláštním způsobem dokud jsem s vámi. Bůh je milosrdný a dává zvláštní milosti, a proto je žádejte skrze modlitbu. Já jsem s vámi a nenechávám vás samy. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`