Medjugorje WebSite - Aktualizace za měsíc říjen, 2011

1. říjen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Kumbaya Medjugorje 2011
2. říjen 2011 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! I dnes vás moje mateřské srdce volá k modlitbě, k vašemu osobnímu vztahu s Bohem Otcem, k radosti modlitby v Něm. Bůh Otec vám není daleko a není vám neznámý. Ukázal se vám v mém Synu a daroval vám Život, který je můj Syn. Proto, děti moje, nepoddávejte se zkouškám, které vás chtějí oddělit od Boha Otce. Modlete se! Nepokoušejte se mít rodiny a společnosti bez Něj. Modlete se! Modlete se, aby vám srdce zaplavila dobrota, která přichází jenom od mého Syna, který je pravá dobrota. Jenom srdce naplněná dobrotou mohou pochopit a přijmout Boha Otce. Já vás i dále povedu. Zvláště vás prosím, abyste nesoudili svoje pastýře. Děti moje, což zapomínáte, že je povolal Bůh Otec? Modlete se! Děkuji vám.
Citát Mirjana: Nikdy dříve jsem nic neříkala. Ale jste si vědomi, bratři a sestry, že s námi byla Matka Boží? Jsme toho hodní, ať se každý z nás zeptá. Říkám to, protože je mi těžké vidět Pannu Marii v bolesti, protože každý z nás žádá zázrak, ale nechce udělat zázrak v sobě.
6. říjen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen
Medjugorje Apparition Mirjana October 2011
9. říjen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen, Medjugorje Pilgrimages
Medjugorje 2011
16. říjen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Italian only, Testimonies
Ania Goledzinowska A Montemurro
16. říjen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Mi Viaje A Medjugorje
23. říjen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen
Patricia Janeckova Angelic Singing

Do not miss this beautiful, soothing, uplifting, angelic singing of 12 years old girl Patrícia Janečková.

25. říjen 2011 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Ljubo Kurtović, OFM
Drahé děti! Dívám se na vás a ve vašich srdcích nevidím radost. Dnes vám chci já dát radost Vzkříšeného, aby vás On vedl a objal svojí láskou a něhou. Miluji vás a prosím za vaše obrácení neustále před mým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
29. říjen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Testimonies, Italian only, Wide screen
Testimonianza Di Paolo Brosio
29. říjen 2011 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Wide screen
Why Medjugorje
2. říjen 2011 , Aktualizováno 22. listopad 2011 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Medjugorje News
  • Slavnostní sliby mladých františkánů v Medžugorji, 18.9.2011
  • Medžugorská statistika za měsíc září 2011
  • Statistika za měsíc říjen 2011
  • Třicet roků Medžugorje
  • Oslava svátku sv. Františka

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`