18 Videos Messagio di Medjugorje - 25 aprile 2015

Medjugorje Message - April 25, 2015

Slovenčina - Posolstvo 25. apríl 2015

Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2015

Drahé deti! Aj dnes som s vami, aby som vás viedla k spáse. Vaša duša je nepokojná, pretože duch je slabý a unavený zo všetkých pozemských vecí. Vy, deti moje, modlite sa k Duchu Svätému, aby vás on premenil a naplnil svojou silou viery a nádeje, aby ste boli silní v tomto boji proti zlu. Som s vami a prihováram sa za vás u môjho Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`