Poruka, 25. lipanj 2002. - Godišnje Gospino ukazanje Ivanki


 

Poruka, 25. lipanj 2002. [O] - Godišnje Gospino ukazanje Ivanki

Ukazanje, koje je trajalo 6 minuta, Ivanka je imala u svojoj obiteljskoj kući. Ukazanju je bila nazočna samo Ivankina obitelj, muž i troje djece. Gospa je dala sljedeću poruku:
Draga djeco, ne umorite se moliti. Molite za mir, mir, mir.
Gospa je Ivanki pričala neke nove pojedinosti o svome životu. Dala nam je svoj majčinski blagoslov. Bila je radosna.
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`