Vēstījums no Medžugorjes, 1984.g. 11. Augusts


 

Vēstījums no Medžugorjes, 1984.g. 11. Augusts [O]

Dārgie bērni! Lūdzieties, tādēļ, ka sātans aizvien vēl grib izjaukt manus plānus. Lūdzieties ar sirdi un lūgšanā upurējiet sevi Jēzum.
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`