Poruka, 11. kolovoz 1984.


 
Draga djeco! Molite, jer sotona i dalje želi da pomrsi moje planove. Molite srcem i u molitvi predajte Isusu sebe!
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

Da bi Bog živio u vašim srcima, morate ljubiti.

`