Vēstījums no Medžugorjes, 1984.g. 23. Augusts


 

Vēstījums no Medžugorjes, 1984.g. 23. Augusts [O]

Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties.
Marija Pavloviča saka, ka Dievmāte aicina pasauli, it īpaši jaunatni, saglabāt kārtību un svētbijību Svētās Mises laikā un godbijību pret altāri.
Par salīdzinājums ar cits voloda versija

Lai Dievs dzīvotu jūsu sirdīs, jums ir jāmīl.

`