Posolstvo, Medžugorie, 23. august 1984


 

Posolstvo, Medžugorie, 23. august 1984 [O]

"Modlite sa, modlite sa! "
- vizionárka Mária povedala, že Matka Božia vyzvala ľudí, predovšetkým mladých, aby dbali na väčší poriadok počas svätej omše.
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`