Orędzie iz Medziugorje, 23. sierpień 1984r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 23. sierpień 1984r. [O]

Módlcie się, módlcie." Marija Pavlović mówi, że Matka Boża jeszcze wezwała świat, a zwłaszcza młodzież, by utrzymywała porządek w czasie mszy.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`