Poselství z Medžugorje, 23. srpna 1984


 

Poselství z Medžugorje, 23. srpna 1984 [O]

Modlete se, modlete se!
Marija říká, že Panna Maria ještě vyzvala lidi, zvláště mladé, aby v době mše svaté dodržovali pořádek.
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`