Boodschap, 8 maart 1984


 

Boodschap, 8 maart 1984 [O]

Ik dank jullie dat jullie aan Mijn oproep gehoor hebben gegeven. Lieve kinderen, bekeer je in de parochie. Dat is mijn tweede wens. Zo zullen allen die hier komen zich bekeren.
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`