Boodschap, 25 juni 1985


 

Boodschap, 25 juni 1985 [O]

Op deze verjaardag van de eerste verschijning op de heuvel vraagt Marija: 'Wat verlangt U van de priesters ?'
Ik spoor jullie allen aan de rozenkrans te bidden. Nodig de mensen tot dat gebed uit. Met de rozenkrans zullen jullie alle moeilijkheden overwinnen die Satan de Kerk in de weg legt. Priesters, bid de rozenkrans. Neem de nodige tijd voor de rozenkrans !
Voor collatie met ander taal versie kiezen

Je moeten liefhebben, opdat God in je hart kan leven.

`