Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 1985 - (utorok)


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 1985 [O] - (utorok)

Posolstvo dané prostredníctvom Márie Pavlovičovej na jej otázku Matke Božej: 'Aké posolstvo si praješ odovzdať kňazom?'
"Pozývam vás, aby ste všetkých povzbudzovali na modlitbu ruženca. S ružencom zvíťazíte nad všetkými neduhmi, ktoré chce teraz satan vniesť do katolíckej Cirkvi. Kňazi, všetci sa modlite ruženec! Zasväťte čas modlitbe ruženca! "
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`