Parafia św. Jakuba apostoła – Medziugorje

Other languages: English, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Duszpasterze parafii

Proboszcz:

 

 

 o. Marinko Sakota, OFM ur. w Citluku 12 lipca1968 r. Szkole podstawowa i I klase szkoly sredniej ukonczyl w Citluku. Nastepnie idac za glosem powolania udal sie seminarium franciszkanskiego w Visoko, gdzie ukonczyl II klase, natomiast III i IV klase ukonczyl w Dubrowniku. Tam równiez zdal mature.
15 lipca 1987 w Humacu przywdzial habit franciszkanski i tu przez rok przebywal w Nowicjacie. W latach 1988-1989 sluzyl w wojsku. Studia filozoficzne i teologiczne rozpoczal w Sarajewie (1989-1990), kontynuowal w Zagrzebiu na Uniwersytecie Jezuickim (1990-1992), a ukonczyl w Fuldzie (1992-1995), gdzie ukonczyl studia. Sluby wieczyste zlozyl w 1993 r. w Sirokim Brijegu. Sluby diakonatu zlozyl w Zagrzebiu 10 lutego 1996, a kaplanskie w Frohnleiten 13 lipca 1996 r.
Nastepnie w latach (1996-1997) sluzy w klasztorze franciszkanskim w Innsbrucku, po czym we Frohnleiten (1997-1998) i Augsburgu (1998-2000). Nastepnie byl kapelanem w Mostarze (2000-2003), proboszczem w Gradnici, a od 2010 sluzy jako  proboszcz w Medziugorju.

   

Wikariusze:

O. Viktor Kosir OFM, ur. 16.02.1938 r. w Uzarići, gdzie ukończył szkołę podstawową. Do gimnazjum uczęszczał w Splicie i Visoko. Habit franciszkański przywdział 14.07.1957 r. Teologię studiował w Sarajewie i Lublanie (Słowenia). Święcenia kapłańskie przyjął 02.05.1965 r. Jako katecheta służył w Mostarze, a jako proboszcz w Vitinie, Posušju, Posuškom Gracu i Širokim Brijegu oraz dwukrotnie był wikariuszem w Medziugorju. Od 1994 r. pracuje w Medziugorju, oddając się służbie sakramentu pojednania.
   
   
   
O. Karlo Lovrić urodził się 2 lutego 1941 r. w Uzaraci, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. Niższe gimnazjum ukończył w Širokim Brijegu. W 1957 r. wstąpił do seminarium i rozpoczął naukę w gimnazjum klasycznym w Sinju, które ukończył w Dubrowniku u Jezuitów, gdzie zdał egzamin maturalny. Po odbyciu służby wojskowej przywdział habit franciszkański i wstąpił do nowicjatu w Humacu w 1963 r.
Studia filozoficzne i teologiczne rozpoczął w Visoko, kontynuował w Sarajewie, a ukończył w Königstein niedaleko Frankfurtu nad Menem, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie 29 czerwca 1969 r.
W latach 1969–1971 był pomocnikiem duchowym w Humacu/ Ljubuški, od sierpnia 1971 r. do końca roku służył w Chorwackiej Misji Katolickiej w Zürichu, a w latach 1972-1980 założył i prowadził Chorwacką Misję Katolicką w St. Gallen w Szwajcarii. Od października 1980 do 1982 był proboszczem w Širokim Brijegu. Od września 1982 r. do grudnia 1988 r. ponownie przebywał w Szwajcarii. Jest założycielem Chorwackiej Misji Katolickiej w Lozannie, którą w tych latach kierował. Od 1988 r. do końca stycznia 2005 r. prowadził Chorwacką Misję Katolicką w Zürichu. Sprawował służbę narodowego delegata Chorwackich Misji Katolickich w Szwajcarii w latach 1989–2001, równolegle z misją delegata prowincjalnego w latach 1999 – 2001. Do Medziugorja przybył w połowie maja 2005 r., gdzie służy jako pomocnik duchowy.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

 

 

 

 

   
 
 

Brat zakonny:

Josip Marija Katalinić OFM ur. 22.11.1952r. w Pepelani niedaleko Viroviticy, gdzie ukończył szkołę podstawową. Do nowicjatu zakonu franciszkańskiego wstąpił w 1989r. w Humacu tam też 17 września 1994r. złożył śluby wieczyste. Służył w klasztorach franciszkańskich w Mostarze i w Szirokim Brijegu. Od lipca 2002r. służy w Medziugorju.

 

 

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`