Orędzie iz Medziugorje, 25. grudzień 2002r. - Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. grudzień 2002r. [O] - Coroczne objawienie Matki Bożej Jakovowi

Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 17:20 i trwało 7 minut Matka Boża przekazała następujące orędzie:
Drogie dzieci! Dziś, w dniu miłości i pokoju, z Jezusem na rękach wzywam was do modlitwy o pokój. Dziatki, bez Boga i modlitwy nie możecie mieć pokoju. Dlatego, dziatki, otwórzcie swoje serce, tak by Król Pokoju narodził się w waszym sercu. Jedynie w ten sposób możecie dawać świadectwo i nieść pokój Boży niespokojnemu światu. Jestem z wami i błogosławię was matczynym błogosławieństwem.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`