Orędzie iz Medziugorje, 2. sierpień 2008r. - Orędzie dla Mirjany


 

Orędzie iz Medziugorje, 2. sierpień 2008r. [O] - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci, w moim przyjściu tutaj do was, odzwierciedla się wielkość Boga i otwiera się droga z Bogiem do szczęścia wiecznego. Nie czujcie się słabymi, samotnymi i opuszczonymi. Z wiarą, modlitwą i miłością wchodźcie na górę zbawienia. Niech Msza święta, wasza najbardziej delikatna i mocna modlitwa, będzie centrum waszego życia duchowego. Wierzcie i kochajcie moje dzieci. W tym wam pomogą również i ci, których mój Syn wybrał i powołał. Wam, a w sposób szczególny im, daję moje macierzyńskie błogosławieństwo. Dziękuję wam.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`