Orędzie iz Medziugorje, 2. sierpień 1984r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 2. sierpień 1984r. [O]

Drogie dzieci! Dziś jestem uradowana i dziękuję za modlitwy. Módlcie się w tych dniach jeszcze więcej o nawrócenie grzeszników. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`