Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 1997r. - Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 1997r. [O] - Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance

Objawienie trwające sześć minut Ivanka miała w domu rodzinnym. Po objawieniu Ivanka powiedziała: "Matka Boża mówiła mi o piątej tajemnicy oraz przekazała następujące orędzie: "
Drogie dzieci, módlcie się sercem byście umiały przebaczać i aby wam przebaczono. Dziękuję Wam za modlitwy i za miłość, którą mi darujecie.
Dla porównanii z innou językovou verzijou

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`