Posolstvo, Medžugorie, 2. júl 2007 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane


 

Posolstvo, Medžugorie, 2. júl 2007 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Vo veľkej božej láske prichádzam dnes k vám, aby som vás viedla cestou pokory a tichosti. Prvé zastavenie, deti moje, na tejto ceste je spoveď. Odhoďte svoju pýchu a pokľaknite pred môjho Syna. Pochopte, deti moje, že nemáte nič a nemôžete nič. Jediné, čo je vaše a čo vlastníte je hriech. Očistite sa a prijmite tichosť a pokoru. Môj Syn mohol zvíťaziť silou, ale vybral si tichosť, pokoru a lásku. Nasledujte môjho Syna. Dajte mi svoje ruky, aby sme spoločne vystúpili na horu a zvíťazili. Ďakujem vám. "
Panna Mária hovorila o vážnosti kňazského požehnania.
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`